Försäkringar

Försäkringsförmåner

Försäkringar som ingår i medlemskapet

De medlemmar i Forskarförbundet som är under 68 år får som medlemsförmån:

  • Fritidsreseförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring på fritiden
  • Organisationsförsäkring för utförande av förbundets organisationsuppgifter och deltagande i förbundets organisationsrelaterade evenemang
  • Yrkesrelaterad ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Mer information om medlemsförsäkringar och om Turvas förmåner och tjänster finns på försäkringssidorna skräddarsydda för medlemmar  www.turva.fi/tieteentekijat.

På webbplatsen finns bland annat information om resenärs- och olycksfallsförsäkringar för medlemmar, anvisningar om hur du gör en skadeanmälan och information om andra försäkringsförmåner och rabatter som du kan utnyttja som medlem i förbundet.

Livförsäkring till rabatterat pris

Forskarförbundets medlemmar får som medlemsförmån en livförsäkring beviljad av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva till rabatterat pris. En livförsäkring tryggar familjens utkomst om det värsta skulle inträffa. Förbundets medlem och dennas äkta hälft är berättigade till den förmånliga livförsäkringen*. Bekanta dig med din nya medlemsförmån på henkivakuutuskuntoon.fi

* Finlands förmånligaste livförsäkring (prisjämförelse utförd av Försäkrings- och finansrådgivningen FINE, 9/2016) beviljas till föreningsmedlemmar av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.