Karriärtjänster

Forskarförbundets karriärtjänster består av ett utbildningsutbud som lämpar sig för alla karriärskeden, karriärcoachning som stöd för karriärutvecklingen och arbetshälsa samt av tips och god praxis som gäller arbete och att söka forskningsfinansiering.

Våra karriärtjänster är tillgängliga digitalt via nätet och du kan kontakta våra karriärcoacher till exempel per telefon. Därmed kan du alltid använda våra karriärtjänster oberoende av tid och plats!

Dessutom lönar det sig att bekanta sig med din medlemsförenings utbud: föreningarna ordnar bland annat utbildningar och workshoppar som gäller arbete och finansiering samt andra evenemang som stöder arbetslivet. Dessutom bidrar medlemsföreningarnas rekreationsaktiviteter med roligt och trevligt umgänge som stöd för ditt välbefinnande.

Utbildningsutbud och karriärcoachning

Söka jobb och finansiering

Arbetsansökan och CV