Arbetsansökan och CV

Forskningsetiska delegationens (TENK), Finlands universitet UNIFI rf:s, rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf:s och Finlands Akademi modell till en meritförteckning enligt god vetenskaplig praxis..

På universitetens webbplatser finns anvisningar för undervisningsportföljen, t.ex. Tammerfors universitets anvisningar.

Finlands Akademis publikationsförteckning

Modeller till arbetsansökan och CV finns till exempel på Aarresaari-webbplatsen

Förutom dessa finns det massor av modeller till CV och arbetsansökan på webben.

Identifiera och verbalisera din kompetens

Största delen av Forskarförbundets medlemmar arbetar med forskning och undervisning vid universiteten och som informationsspecialister på vetenskapliga bibliotek. I synnerhet efter avlagd doktorsexamen, men också under karriärens andra skeden, är många dock tvungna att söka arbete utanför universitetet. Då måste man fundera på sina styrkor ur andra perspektiv än när man arbetar inom den akademiska världen. Utöver specialkunskap i vissa områden ger forskarutbildningen nyttiga färdigheter för vilket specialistarbete som helst. Man måste dock kunna formulera färdigheterna så att arbetsgivaren förstår vilket mervärde forskarutbildningen ger.

Resultaten från undervisnings- och kulturministeriets brainstorming år 2014 om doktorernas karriärer kan vara till hjälp när man identifierar sin kompetens (Anu Valtari − Maarit Viik-Kajander: Tohtorikoulutettujen urapolut, PDF).

Doktorerna omnämndes bl.a. ha följande färdigheter

 • argumentering
 • framträdande och undervisning
 • pedagogisk förståelse för inlärningsprocesser
 • styrning och ledning av olika skeden inom forskning och projekt
 • förmågan att söka finansiering
 • snabb analysering, anamning och behandling av stora material
 • förmågan att utarbeta flytande och välstrukturerad saktext
 • resultatrapportering
 • popularisering, sammanfattning, delning och tillämpning av information
 • förmågan att söka och följa information, att separera väsentlig information från oväsentlig
 • fördjupning, analys och tolkning av information, förstå vetenskaplig text
 • förmågan att skapa ny information och nya perspektiv, kombinera saker på nya sätt, hitta nya verksamhetssätt
 • förmågan att följa med utvecklingen, förutspå framtiden, tolka svaga signaler
 • förmågan att tänka analytiskt och (källkritiskt), att ifrågasätta
 • förmågan att definiera problem och problemlösningsprocessen
 • självständighet, samarbetsförmåga, långsiktig, konstruktiv, systematisk, kan arbeta med projekt, resultatinriktat arbetssätt
 • IT-kunskaper
 • språkkunskaper

Doktorer arbetar särskilt med följande uppgifter:

 • som specialist inom det egna substansområdet eller forskare vid forskningsprocessens olika skeden i alla sektorer
 • som forskare vid företag, forskningsinstitut eller läroinrättningar
 • som kritisk hanterare av information: söker, analyserar, fördjupar sig i, tolkar information, skapar och tillämpar ny information
 • som lärare för elever i olika åldrar och på olika nivåer från gymnasier till högskolor
 • som handledare vid lärdomsprov, pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar, som mentorer
 • som direktör, chef inom alla sektorer – t.ex. forsknings- och utvecklingsarbete, strategiarbete, inhemska och internationella projekt
 • som utvecklare, produktutvecklare, innovatör, förnyare främst på företag
 • som utbildare-konsult, rådgivare, tränare främst i företag
 • som nätverksexpert, nätverkare, samarbetsskapare, brobyggare inom alla sektorer – också internationellt
 • som expert på internationella frågor, chef för internationella projekt, kontaktpersoner till internationella projekt, som utnyttjare internationella kontakter inom alla sektorer
 • som finansieringssökare i forsknings- och utvecklingsprojekt inom alla sektorer
 • som tjänsteman inom det egna expertområdet
 • som företagare inom det egna expertområdet
 • som opinionsbildare, diskussionsväckare, samhällsakt

Värt att läsa

Eurodoc Report (2018): Identifying Transferable Skills and Competences to Enhance Early-Career Researchers Employability and Competitiveness

Holopainen, Heikki / Bildningsarbetsgivarna (2017): Tohtoreiden monet urat (Många yrken inom doktorsavdelningen, på finska)

Jalagin, Seija: Palkataan tohtori (Låt oss anställa en doktor, på finska, kolumn i Acatiimi)

Launonen, Paula: Tohtori rakentaa yhteiskuntaa laaja-alaisesti (Doktor bygger samhället i stort, på finska i Akavalainen)

Launonen, Paula: Näin käytät tohtoria (Så använder du en doktor, på finska, texten publicerad i Akavalainen och olika förbunds tidningar)

Launonen, Paula: Järjestöpomo palkkaa tohtoreita (Föreningschef anställer doktorer, på finska, texten publicerad i Akavalainen och olika förbunds tidningar)

Levander, Kirsti: Tohtori innostui vihreästä bisneksestä (Doktor fattade intresse för grön business, på finska)

Raevaara, Tiina: Neljä kohtaa tohtoriongelman hoitoon (Fyra saker som råder bot på doktorsproblemet, på finska)

Ruuska, Maria: Viesti tai unohdu (Kommunicera eller bli bortglömd, på finska)

Kaskas Media: Blogginlägg om kommunikation för doktorer (på finska)

40 reasons why you should blog about your research

Miia Kosonen: Bloggen Tohtorille töitä (Arbete åt doktorer, på finska)

Recruiter: Rekryterings- och karriärblogg. Artiklar om bl.a. att söka arbete, arbetsintervjuer, skriva arbetsansökan och CV och använda sociala medier vid arbetssökning.