Söka arbete och finansiering

Du kan börja söka arbete t. ex. på Arbets- och näringstjänsternas (TE-tjänsternas) webbplats. Om det behövs, där kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande och söka lediga arbetsplatser:

På TE-tjänsternas sidor hittar du också information om att söka arbete, arbetskraftsutbildning och lediga arbetsplatser.

Mer information om utkomstskydd finns på förbundets webbplats och information om inkomstrelaterat utkomstskydd finns på Arbetslöshetskassas webbplats och Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats.

Arbete i hemlandet

Academic Positions − akademiskt karriärnätverk erbjuder arbetssökanden ett brett utbud arbetsplatser i akademiska och vetenskapliga organisationer.

Aarresaari − akademiska rekryteringstjänster är ett nätverk som består av Finlands akademiska rekryteringstjänster, bland annat universitetens karriär- och rekryteringstjänster. De lediga arbetsplatserna syns endast på universitetens egna sidor. På webbplatsen Aarresaari hittar du dock nyttig information, bl.a. anvisningar om att skriva CV och arbetsansökan och hur du söker arbete internationellt.

Finlands Akademi har två ansökningsperioder per år. Internationella ansökningar kan göras också andra tider.

Om du är intresserad av en tjänstemannakarriär, bekanta dig med webbplatsen Valtiolle.fi. Man kan söka sig till statliga tjänster med olika utbildningsbakgrunder.

Kommunerna har en egen rekryteringswebbplats, kuntarekry.

I Finland finns ett omfattande föreningsfält som också sysselsätter akademiskt utbildade. Företag anställer också personer med doktorsutbildning.

Det finns information om företagsamhet på t.ex. Företagarna i Finlands webbplats och mer information om andelsverksamhet på Pellervo-webbplatsen.

Du hittar också information om lediga arbetsplatser på bl.a. webbplatsen Oikotie.fi som upprätthålls av flera tidningar, webbplatsen Uratie som drivs av Talentums facktidningar och Duunitori.

TE-tjänsternas webbplats innehåller fler länkar till webbplatser som annonserar lediga arbetsplatser.

Målet med nätverket Tohtoriverkosto är att stöda en mångsidigare karriärutveckling för doktorer, utveckla färdigheter och förutsättningar för företagsamhet, skapa ny affärsverksamhet, främja doktorers nätverkande och möjligheter att erhålla kamratstöd, påverka föreställningar och inställningar som begränsar sysselsättningen av doktorer och söka lösningar till den växande arbetslösheten bland doktorer. Nätverket använder Skillhive-plattformen och diskussioner förs också i en LinkedIn-grupp samt på Twitter under hashtaggen #tohtoriverkosto.

Att utnyttja sociala medietjänster för att söka arbete behandlas nedan.

Arbete utomlands

Den som söker arbete utomlands hittar nyttig information på förbundets webbplats.

Academic Positions − akademiskt karriärnätverk är Nord- och Centraleuropas ledande akademiska karriärnätverk. Nätverket erbjuder arbetssökanden ett brett utbud arbetsplatser i akademiska och vetenskapliga organisationer.

Information om arbetsmöjligheter i Europa för forskare finns på webbplatsen EURAXESS – Researchers in Motion.

Ditt Europa är en webbplats med både nyttig information och lediga arbetsplatser.

Det hittar också arbetsannonser via sociala medietjänster, såsom LinkedInResearchGate eller Academia.edu.

Stipendier

Aurora-databasen – cirka 800 inhemska och utländska finansiärer.

Post Docs in Companies – Se närmare Eeva Törmänen: Tohtorit ”alennusmyynnillä” yrityksiin – Säätiöt maksavat osan palkkakuluista (Doktorer ”på rea” till företag – Stiftelserna betalar en del av lönekostnaderna, på finska), tekniikka&talous 21.5.2015

Information om att arbeta på stipendium:

Säätiöpalvelu-webbplatsen

Forskarförbundets stipendiumsida

Söka arbete i sociala medier

ResearchGate, en social medietjänst för forskare där man kan skapa en egen forskarprofil och dela filer, skapa grupper och delta i diskussionsforum. På webbplatsen finns också arbetsannonser.

Academia.edu är en social medietjänst där du kan dela din forskning. Också på Academia.edu finns arbetsannonser.

På LinkedIn kan du vidga dina nätverk och få arbetserbjudanden.

Inledning i att använda LinkedIn

Slideshare: En tjänst där du kan dela presentationer. Det lönar sig att länka den till exempelvis Twitter eller bädda in den i LinkedIn-profilen.

Egen blogg: En expert- och/eller arbetssökningsblogg som utnyttjar Twitter eller andra sociala medieverktyg kan underlätta arbetssökandet. Du kan starta en blogg på universitetens eller forskningsinstitutetens bloggtjänster. Lista över andra gratis bloggtjänster finns på t.ex. Helsingfors universitets webbplats.

Kritisk bedömning av sociala nätverk som forskare använder (Nature, 13.8.2014): Richard Van Noorden: Online collaboration: Scientists and the social network