Förhandlingarna om 34 000 universitetsanställdas löneförhöjningar fortsatte på fredagen 17.2

Förhandlingarna om universitetspersonalens löner fortsatte under fredagen. Nästa gång löntagarorganisationer och arbetsgivarnas Sivista möter den 27 februari.

FOSU har upprepade gånger framhållit att löntagarnas mål är löneförhöjningar som förbättrar köpkraften, det vill säga en generell procentuell ökning.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har sagt upp det tvååriga kollektivavtalet för universitet idag den 17 februari.

I praktiken innebär uppsägningen att om löneförhandlingar inte går vidare till en överenskommelse, skulle all universitetspersonal gå över till ett avtalslöst tillstånd den 1 april. I ett avtalslöst tillstånd följs det gamla kollektivavtalets bestämmelser, men stridsåtgärder är också möjliga.

Medlemmarna i Akavaförbunden, som FOSU representerar, arbetar på universiteten inom bland annat forskning, undervisning och administration samt i ledningsuppgifter.

Universitetsfakta

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetsledare Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare)

Det allmänna kollektivavtalet för universitet gäller cirka 34 000 anställda. Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning, förvaltning och ledning.

FOSU berättar om förhandlingarna varje vecka i vårt nyhetsbrev Neuvottelu-uutiset och på vår webbplats www.juko.fi. Följ oss och diskussionen också på Facebook och Twitter @JUKOry. Hashtaggar #MeOlemmeYliopisto #neuvotellen2023.

Det är också en god idé att regelbundet använda webbplatsen Yliopistotes.fi. FOSU:s och dess medlemsförbunds webbdatabank innehåller all väsentlig information om universitetens kollektivavtal.

Ytterligare information

Katja Aho | förhandlingschef | universitetssektorn | 050 592 1646 | katja.aho@juko.fi | Twitter @aho_katja @JUKOry

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina arbets- och tjänstekollektivavtal. Vi avtalar om arbets- och tjänstekollektivavtalens villkor i kommunerna, på välfärdsområdena, hos staten, vid universiteten, i den evangelisk-lutherska kyrkan samt i Avainta-branscherna, Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.

FOSU är en förening för föreningar: FOSU har 11 medlemsföreningar som har 35 medlemsförbund.