Kollektivavtal för universitetsanställda

Den mest progressiva reformen av familjeledigheterna på arbetsmarknaden

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har accepterat ett nytt kollektivavtal för universiteten för perioden 1.4.2022–31.3.2024.

Den totala löneförhöjningen för det första året är 1,9 procent, medan den allmänna förhöjningen för alla löner är 1,45 procent från och med den 1 juni. En lokal delbetalning på 0,45 procent kommer att delas ut i december.

Löneavtalet för det andra året kommer att förhandlas mellan löntagarorganisationerna och arbetsgivarorganisationen Bildningsarbetsgivarna före slutet av januari. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse om löneförhöjningar kan avtalet sägas upp med verkan från och med den 31 mars 2023.

Ersättningen till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs med 1,9 procent från och med den 1 juni.

Det allmänna kollektivavtalet för universiteten omfattar cirka 34 000 anställda. Avtalet förhandlas av FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna.

Den mest progressiva reformen av familjeledigheterna på arbetsmarknaden

I det nya kollektivavtalet för universitet betonas jämlikhet, eftersom avtalet ger de anställda 40 dagars graviditetspenning och i fortsättningen får båda föräldrarna 32 dagars betald föräldraledighet.

FOSU strävade efter könsneutral terminologi för familjeledighet och lika många betalda familjeledigheter för båda föräldrarna. Detta mål är i linje med innehållet i den lagreform som träder i kraft den 1 augusti.

– Det mål som FOSU:s styrelse linjerade upp uppfylldes. Linjen var också gemensam för Akavas hela område, berättar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho.

– Universitetsarbetsgivaren profilerar sig nu som en familjevänlig arbetsgivare och en föregångare i reformen av familjeledigheterna, säger FOSU:s ordförande för delegationen för universitetssektorn Tarja Niemelä (Professorförbundet).

Att reformen av familjeledigheterna träder i kraft har beaktats i löneförhöjningar och som en ändring i betalningen av semesterpenningen när en arbetstagare säger upp sig.

Tyvärr var det inte möjligt att förhandla om kompensationen för minskningen av dagpenningen för sommarperioden på grund av reformen i den här omgången, säger Katja Aho.

– Hon påpekar att förhandlingarna var utmanande vilket återspeglas i det faktum att resultatet i denna avtalsrunda inte var klart i slutet av avtalsperioden, dvs. i slutet av mars.

– Det var nödvändigt att göra eftergifter på båda sidor.

 

Ytterligare information 

FOSU:s ordförande för delegationen för universitetssektorn Tarja Niemelä, Professorförbundets verksamhetschef , tel. 050 340 2725

FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho, tel.  050 592 164

Forskarförbundets intressebevakningsledare Mia Weckman, tel. 0207 589 616