Medlemstjänsten och den juridiska rådgivningen stöder dig även på sommaren

Du når vår medlemstjänst normalt hela sommaren.

Du gör smidigt ändringar i medlemsuppgifterna och betalar medlemsavgifter i Forskarförbundets elektroniska e-kontakter. I e-kontakter kan du uppdatera ändringar i dina kontaktuppgifter eller i ditt anställningsförhållande. I tjänsten kan du också kontrollera och betala dina medlemsavgifter.  

E-kontakter står till förfogande för medlemmarna dygnet runt. Meddela oss om dina kontaktuppgifter ändras eller om du byter arbetsplats. Då kan vi bättre bevaka dina intressen! 

Juridisk rådgivning under sommarmånaderna 

Upphör ditt anställningsförhållande på sommaren eller tror du att du kommer att bli permitterad och kommer ha behov av juridisk rådgivning? Kontakta förbundet i god tid eftersom medlemsrådgivningen ofta har en stor belastning i slutet av juni. 

Vi stöder våra medlemmar i brådskande ärenden gällande ditt anställningförhållande även i juli. Om du har en brådskande fråga till exempel om uppsägning, permittering eller en skriftlig varning, kontakta förbundets kontor via e-kontakter. Om det gäller övriga, icke-brådskande, frågor återkommer vi i augusti. 

Förbundets jurist Veera Keski-Säntti ger telefonrådgivning i juridiska frågor tisdagar kl. 9–12 och torsdagar kl. 12–16. Du når Veera på numret 0207 589621. Dessutom kan du även kontakta Veera via e-kontakter. 

Kom ihåg att du också kan kontakta Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap i frågor om utkomstskydd för arbetslösa. 

Logga in på e-kontakter

Läs mer om medlemstjänsterna  

Läs mer om juridisk rådgivning