HYT:s vårmöte 2024

HYT:s vårmöte kommer att hållas i april/maj. På stämman kommer bland annat årsredovisningen för 2023, bokslutet och styrelsens ansvarsfrihet att behandlas. Inbjudan till mötet och ytterligare information kommer att skickas till medlemmarna närmare mötet. I samband med stämman kommer en middag att serveras.

Sidan uppdateras.