Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f. (FfÅA) är en lokal fackförening som tillhör Forskarförbundet, och därigenom AKAVA. Arbetsspråket är svenska. Forskarföreningen har runt 300 medlemmar, forskare och lärare vid Åbo Akademi.

Föreningen bevakar medlemmarnas gemensamma intressen i fråga om vetenskaplig utbildning, arbetsförhållanden och ekonomiska villkor i kontakt med arbetsgivaren och inom olika samarbetsorgan. Föreningen verkställer utredningar, gör framställningar och tar initiativ, förhandlar, ger utlåtanden samt bedriver upplysningsverksamhet.

Forskarföreningen drivs som en förening – på frivillig basis. Vi har ingen anställd personal i Åbo. På Forskarförbundets kansli i Helsingfors finns däremot personal med specialkunskaper.

Vill du påverka din arbetsmiljö?
Kom med i styrelsearbetet!

Ta kontakt!

Styrelsen år 2023

Ordförande

Nanuli Silagadze, nanuli.silagadze(a)abo.fi (ffaaordforande(a)abo.fi)

Vice ordförande

Anna Törnroos-Remes, anna.m.tornroos(a)abo.fi

Sekreterare  

Mia Åkerfelt, ffaasekreterare(a)abo.fi

Kassör

Camilla Kronqvist, camilla.kronqvist(a)abo.fi

Informationsansvarig

Ylva Gustafsson, ffaainformation(a)abo.fi

Medlemmar

Freddy Suarez Rodriguez, freddy.suarezrodriguez(a)abo.fi

Catharina Walldén, catharina.walldén(a)abo.fi

Sonja Grönblom, sonja.gronblom(a)abo.fi

Tanwir Ahmad, tanwir.ahmad(a)abo.fi

Suppleant: Mika Helander, mika.helander(a)abo.fi

Kontakta jasenpalvelut(a)tieteentekijat.fi om du har frågor om medlemsärenden

Tieteentekijat-default_grafiikka-vasen-32-720×600

Om du identifierar dig som forskare är du välkommen med i vår förening!

Bli medlem!

Genom att fylla i medlemsblanketten blir du samtidigt medlem i FfÅA och i Forskarförbundet.

Tieteentekijat-defaultpng_grafiikka-oikea-32-720×600