Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f. (FfÅA) är en lokal fackförening som tillhör Forskarförbundet, och därigenom AKAVA. Arbetsspråket är svenska. Forskarföreningen har runt 300 medlemmar, forskare och lärare vid Åbo Akademi.

Föreningen bevakar medlemmarnas gemensamma intressen i fråga om vetenskaplig utbildning, arbetsförhållanden och ekonomiska villkor i kontakt med arbetsgivaren och inom olika samarbetsorgan. Föreningen verkställer utredningar, gör framställningar och tar initiativ, förhandlar, ger utlåtanden samt bedriver upplysningsverksamhet.

Forskarföreningen drivs som en förening – på frivillig basis. Vi har ingen anställd personal i Åbo. På Forskarförbundets kansli i Helsingfors finns däremot personal med specialkunskaper.

Vill du påverka din arbetsmiljö?
Kom med i styrelsearbetet!

Ta kontakt!

Styrelsen år 2024

Ordförande

Nanuli Silagadze, nanuli.silagadze(a)abo.fi (ffaaordforande(a)abo.fi)

Vice ordförande

Catharina Walldén, catharina.wallden(a)abo.fi

Sekreterare  

Mia Åkerfelt, mia.akerfelt(a)abo.fi, ffaasekreterare(a)abo.fi

Kassör

Camilla Kronqvist, camilla.kronqvist(a)abo.fi

Informationsansvarig

Ylva Gustafsson, ffaainformation(a)abo.fi

Ordinarie styrelselsemedlemmar

Freddy Suarez Rodriguez, freddy.suarezrodriguez(a)abo.fi

Ylva Gustafsson,  ylva.gustafsson(a)abo.fi

Renáta Sándor, renata.sandor(a)abo.fi

Andrei Morariu andrei-raoul.morariu(a)abo.fi

Karolina Andersdotter, karolina.andersdotter(a)abo.fi

Suppleant

Anna Törnroos-Remes, Anna.M.Tornroos(a)abo.fi

 

Representation i kommittéer och arbetsgrupper

Strejkchef – Anna Törnroos

Vice strejkchef Catharina Walldén

Forskarförbundets arbetsgrupp: Freddy Suarez Rodriguez

Unga forskare: Freddy Suarez Rodriguez

Jämställdhetskommitteen vid ÅA: Freddy Suarez Rodriguez, suppleant: Catharina Catharina Walldén

Arbetarskyddskommissionen vid ÅA: Ylva Gustafsson, suppleant: Camilla Kronqvist

Samarbetskommittén vid ÅA: Camilla Kronqvist, suppleant: Catharina Walldén

Forskningsstrategiska Rådet (FoR) Mika Helander

 

 

Kontakta jasenpalvelut(a)tieteentekijat.fi om du har frågor om medlemsärenden

Tieteentekijat-default_grafiikka-vasen-32-720×600

Om du identifierar dig som forskare är du välkommen med i vår förening!

Bli medlem!

Genom att fylla i medlemsblanketten blir du samtidigt medlem i FfÅA och i Forskarförbundet.

Tieteentekijat-defaultpng_grafiikka-oikea-32-720×600