Hallituksen päätöksiä marraskuu 2022

Tieteentekijöiden hallituksen kokous oli pe  25.11.2022 klo 12-15

Kokouksessa käsitellyt asiat

 • Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen vuoden 2023 palkkaneuvottelut tammikuussa. Keskusteltiin neuvottelutavoitteista ja asetettiin taustaryhmä neuvottelijoiden tueksi
 • Liiton jäsenkysely on käynnissä.
 • Akava-yhteisön asiat: Akavan liittokokous valitsi Marian Löfgrenin uudeksi puheenjohtajaksi 22.11. ja JUKOn liittokokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Katarina Murron.
 • YTN:n syyskokous pidetään 8.12.2022.
 • Turun yliopiston muutosneuvottelut: Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2022 pitkäjänteisen talouden tasapainotusohjelman käynnistämisestä.Työnantaja arvioi, että lyhyellä aikavälillä saavutettavat säästöt kohdistuvat pitkälti henkilöstöön ja pidemmällä ajanjaksolla niitä saadaan tilatehokkuuden parantamisella sekä rakenteellisilla järjestelyillä. Muutokset koskevat työnantajan alustavan arvion mukaan noin 250 henkilöä.
 • Päätettiin liiton lausunnosta muutosneuvotteluihin ja julkaistiin se kokouksen jälkeen liiton nettisivuilla.
 • Tutkijoiden oleskelulupa-asiat
 • Maan hallitus on kokouksessaan 17.11.2022 tehnyt lakiesityksen tutkijoiden oleskelulupien pidentämisestä Tieteentekijöiden toivomalla tavalla. Esitys etenee seuraavaksi eduskuntaan, joka toivottavasti ehtii päättää laista ennen vaalikauden loppua.
 •  Liitto on lausunut 28.10.2022 maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta (VN/4305/2022) sekä 17.11.2022 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen päivitysluonnoksesta (3/304/22).
 • Tiede ja opetus ry piti sääntömääräisen syyskokouksensa 8.11.2022.
 • Liittokokouksen hyväksymät liiton uudet säännöt ovat PRH:ssa tarkastustettavana.
 • Liiton Tulevaisuusseminaari oli  liittokokouksen yhteydessä. Keskustelu strategiasta jatkuu hallituksen iltakoulussa.
 • Tilaisuudet: Tieteentekemisen edunvalvontaa ammattikorkeakouluihin! -keskustelutilaisuus järjestettiin 16.11.2022ja  webinaari määräaikaisista työsuhteista 24.11.2022.