Tieteentekijät: Turun yliopiston henkilöstövähennysarvio ylimitoitettu

Turun yliopisto aloitti koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut 17.marraskuuta osana talouden tasapainotusohjelmaa. Muutokset tulevat työnantajan alustavan arvion mukaan koskemaan 250 henkilöä. 

Yliopiston hallitus valtuutti rehtori Jukka Kolan käynnistämään valmistelut sellaisten tasapainottamistoimien etsimiseksi, joilla voidaan ensi vuoden aikana korjata 1,5–2 miljoonan euron rahoitusvaje, sekä vuoteen 2028 mennessä 15 miljoonan euron rahoitusvaje. Tämä tarkoittaisi sekä menojen vähentämistä että tulojen lisäämistä.

Muutosneuvotteluissa tarkentuvat toiminnallisten järjestelyjen vaikutukset ja kohdentaminen, kuten myös vähennettävien henkilötyövuosien määrä ja niiden tarkempi kohdentuminen. Henkilöstövähennyksiä on mahdollista tehdä esimerkiksi eläköitymisillä, päättämällä määräaikaisia työsuhteita, tehtäväsiirroilla, mahdollisilla irtisanomisilla sekä neuvotteluissa sovittavilla muilla toimenpiteillä.

Tieteentekijöiden liitto katsoo Turun yliopiston muutosneuvotteluissa ilmoitetun henkilöstön vähennystarpeen ylimitoitetuksi. Liitto toivoo, että Turun yliopisto harkitsee uudelleen säästötavoitettaan ja pyrkii joka tapauksessa löytämään mahdolliset tarvittavat säästöt muulla tavoin, kuin henkilöstön vähentämisen kautta. Henkilöstön vähentäminen huonontaa itsessään entisestään yliopiston tulosta ja kuormittaa myös merkittävästi jäljelle jääviä työntekijöitä.

JUKO on perustanut luottamusmiesten tueksi taustaryhmän. Tieteentekijöiden edustajana ryhmässä on edunvalvontajohtaja Mia Weckman.