Lausunto maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

Asia: Tieteentekijöiden liiton lausunto Oikeusministeriön maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta (VN/4305/2022)

Tieteentekijöiden liitto kiittää mahdollisuudesta lausua rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta. Liitto katsoo, että tutkijoiden aseman turvaaminen nykyisessä kärjistyneessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä on erittäin tärkeää. Tutkijoihin ja heidän työhönsä kohdistuu yhä enemmän esimerkiksi epäasiallista kommentointia ja uhkailuasosiaalisessa mediassa, joka vaarantaa perustuslain turvaaman tutkimuksen vapauden. Kysymys on merkittävästä yhteiskunnallisesta asiasta.

Lue lausunto tästä linkistä