Nuorempi tutkija

Olemme koonneet tälle sivulle monipuolisesti tietoa, neuvoja sekä linjauksiamme avuksi nuoremmille tutkijoille.

Nuorempi tutkija (early career researcher) on kattokäsite, joka sisältää sekä väitöskirjatutkijat että hiljattain väitelleet tohtorit. Jälkimmäisestä käytetään akateemisessa maailmassa muun muassa nimikkeitä tutkijatohtori tai postdoc-tutkija. Niin sanottu postdoc-vaihe määritellään eri pituiseksi eri yhteyksissä. Esimerkiksi Tieteentekijöiden nuorempien tutkijoiden kyselyssä tämä on enintään neljä vuotta väitöksestä.

Tieteentekijöiden linjaukset nuorempien tutkijoiden työskentelyn ja hyvinvoinnin tueksi

Väitöskirjojen ohjaus

Väitöskirjan ohjaussuhteeseen sisältyy velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka koskevat sekä ohjaajaa että ohjattavaa. Osaan oikeuksista ja velvollisuuksista vaikuttaa se, tehdäänkö väitöstutkimusta työsuhteessa, apurahalla vai omarahoitteisesti esimerkiksi muun työn ohessa.

Lue lisää

Väitöskirjatyön rahoitus

Väitöskirjaa voi rahoittaa työsuhteessa yliopistoon, muuhun työnantajaan tai apurahoilla. Yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten avoinna olevat tehtävät löytyvät niiden omilta verkkosivuilta. Tiede ja tutkimus -sivulla on lista apurahahauista.

Avoimet apurahahaut

Apurahat

Tyypillisesti tieteentekijät työskentelevät vuorotellen työsuhteissa ja apurahoilla. Vaikka tutkimustyön sisällössä ei olisi oleellisia muutoksia, apurahalla työskentely poikkeaa monin tavoin työsuhteesta. Siksi jokaisen tieteentekijän työelämätaitoihin kuuluu tuntea perusasiat apurahalla työskentelystä.

Lue lisää

Apurahansaajan muistilista

Tutustu Tieteentekijöiden apurahaoppaaseen

Tieteentekijöiden jäsenet: Apurahaopas löytyy e-asioinnista.

Jos et ole Tieteentekijöiden jäsen, mutta haluat tutustua oppaaseen, saat salasanan näkyviin jättämällä yhteystietosi tästä linkistä.*

*Hyväksyn, että minuun voidaan ottaa yhteyttä Tieteentekijöistä vuoden 2023 aikana.

Urapalvelut

Tieteentekijöiden urapalvelut koostuvat kaikkiin uravaiheisiin sopivasta koulutustarjonnasta, omavalmennuksesta urakehityksen ja työhyvinvoinnin tukena, sekä työn ja rahoituksen hakemiseen liittyvistä vinkeistä ja hyvistä käytännöistä.

Lue lisää 

Tutustu kaikkiin jäsenetuihin

Oleskeluluvat tutkijalle

Tutkijan oleskelulupaa voivat hakea henkilöt, jotka ovat tulossa Suomeen tieteelliseen tutkimustyöhön, lisensiaatin opintoihin tai tekemään väitöskirjaa.

Tohtorintutkinnon suorittamisen tai tutkimustyön suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea työnhakulupaa tai oleskelulupaa työnteon perusteella.

Tutkijan oleskelulupa

Oleskeluluvat tutkimustyön jälkeen

Työehdot yliopistoissa

Yliopistojen yleinen työehtosopimus määrittelee Suomen yliopistojen kaikkien työntekijöiden työehdot. Huomaa, että työehtosopimus pätee työsuhteessa oleviin, ei apurahatutkijoihin.

Lue lisää

Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Työaika ja poissaolot yliopistoissa

Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittainen työaika on 1 612 tuntia. Työntekijä saa itse päättää työskentelyajoistaan, kunhan huolehtii työhön liittyvistä velvollisuuksistaan.

Lue lisää joustavasta työajasta

Työaika ja poissaolot

Palkat yliopistoissa

Yliopistoissa palkka muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta. Väitöskirjatutkijat aloittavat vaativuustasolta 2. Vaativuustasoa nostetaan tasolle 3, kun noin 50 prosenttia väitöskirjasta on tehty, ja tasolle 4, kun noin 75 prosenttia on valmiina.

Lue lisää

Uramahdollisuudet yliopiston ulkopuolella

Yliopistojen rekrytointipalvelut auttavat väitöskirjatutkijoita yliopistojen ulkopuolisen uran suunnittelussa. Aarresaari-verkosto ylläpitää yliopistojen rekrytointipalveluiden yhteystietoja. Tieteentekijät tarjoaa jäsenilleen urapalveluita.

Tieteentekijöiden urapalvelut 

Aarresaaren yhteystiedot

Häirintä- ja kiusaamistilanteet

Olemme koonneet nettisivuillemme tietoa siitä, miten häirintä- ja kiusaamistilanteessa pitäisi menetellä.

Lue lisää

Työttömyysturva

Työtön voi saada ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Täysipäiväiset opiskelijat eivät voi saada työttömyysturvaa. Väitöskirjatutkijoiden on tärkeää lukea ohjeemme ennen työttömäksi ilmoittautumista.

Lue lisää

Työsuhde

Yleistä tietoa työskentelystä ja työehtojen määräytymisestä Suomessa löytyy InfoFinlandin sivuilta (englanniksi).

Lue lisää

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä

Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piirissä ovat kaikki Suomessa pysyvästi asuvat ja työskentelevät. Tietyissä tilanteissa myös ulkomailla asuva henkilö voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

STM: Toimeentulo

kansikuva-FI

Määräaikaiset työsuhteet

Tietoa, neuvoja, tilastoja, tarinoita ja ratkaisuja määräaikaisista työsuhteista yliopistoissa.

Lue lisää

Lue lisää: Miksei vakituinen? 

Katso myös: Työttömyysturva -sivu

 

Universumin asialla! -podcast

Universumin asialla -podcast valottaa tieteentekijöiden työelämää sen kipupisteiden, mahdollisuuksien ja tuoreiden ratkaisujen kautta.

Alla kaksi erityisesti nuoremmille tutkijoille suunnattua podcastia, joissa tuodaan ratkaisuja nuorten tohtorien pätkätöihin. Entä mitä voisi seurata, jos nykyistä useampi tohtori tekisi työuransa yritysmaailmassa?