Apurahalla työskentely kiinnostaa, mutta herättää paljon kysymyksiä

Tieteentekijöiden uudistettu apurahaopas julkaistiin suomeksi torstaina 18.maaliskuuta 2021. Julkaisun yhteyteen järjestämämme webinaari herätti paljon kiinnostusta ja paikalle saapui yli 200 osallistujaa. Tällä hetkellä oppaan käännösprosessit etenevät sekä ruotsiksi että englanniksi, ja nämä kieliversiot julkaistaan kevään aikana. Järjestämme toukokuun lopussa myös englanninkielisen webinaarin apurahatyöskentelystä.

Apurahojen merkitys suomalaiselle tieteelle ja tutkimustyölle on merkittävä. Vuosittain apurahalla työskentelee noin 4500 tutkijaa. Tämä on enemmän kuin yksittäisen suomalaisen yliopiston henkilöstömäärä, suurinta eli Helsingin yliopistoa lukuun ottamatta. Toisin sanoen yhteensä yliopistollinen tieteentekijöitä tekee tutkimusta, laatii julkaisuja, väittelee tohtoriksi, edistää avointa tiedettä ja osallistuu yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen apurahalla. Monet osallistuvat myös yliopistojen opetus- tai hallintotyöhön, mutta tältä osin on muistettava, että yliopiston tulee maksaa apurahatutkimuksen ulkopuolisista opetus- tai muista tehtävistä apurahatutkijalle erikseen palkkaa.

Yliopistollinen tieteentekijöitä tekee tutkimusta, laatii julkaisuja, väittelee tohtoriksi, edistää avointa tiedettä ja osallistuu yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen apurahalla.

Koska apuraha on tieteellistä tai taiteellista toimintaa tai opintoja varten maksettu vastikkeeton avustus, ei apuraha muodosta tutkijan ja yliopiston, tai tutkijan ja rahoituksen myöntäjän välille työsuhdetta. Poikkeuksena ovat erilaiset yhteisrahoituksen tilanteet, joissa tutkija työskentelee samanaikaisesti sekä apurahalla että työsuhteessa.

Tutkijan työn sisältö ei välttämättä olennaisesti muutu sen mukaan, työskenteleekö hän apurahalla vai työsuhteessa. Apurahalla työskentelevien tutkijoiden asema osana yliopiston tiede- ja työyhteisöä onkin asia, johon on syytä kiinnittää huomiota. Olemme yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa toimineet aktiivisesti sen puolesta, että apurahatutkijoille taattaisiin mahdollisimman tasavertaiset työskentelyolosuhteet kaikissa yliopistoissa.

Apurahalla työskentely herättää paljon kysymyksiä  verotukseen, sosiaaliturvaan sekä Melan vakuutuksiin liittyen. Koska suuri osa tieteentekijöistä työskentelee vuorotellen työsuhteessa ja apurahalla, on jokaisen tutkijan hyvä perehtyä apurahalla työskentelyn erityispiirteisiin. Opittavaa riittää myös eri uravaiheisiin: kun varttuneemmat tutkijat saavat johdettavakseen tutkimusryhmiä, on ryhmänjohtajan vastattava monesta hankeapurahan käytännön asiasta.

Tieteentekijöiden apurahaopas on laadittu jäsentemme tueksi erilaisiin apurahaa koskeviin kysymyksiin. Toivomme, että opas auttaa selventämään tyypillisimpiä apurahalla työskentelyyn liittyviä erityispiirteitä. Kuitenkin useita yksityiskohtia on jäänyt vielä sen ulkopuolelle. Jäsenemme voivatkin tarvittaessa olla yhteydessä liiton asiantuntijoihin, jos oppaasta ei löydy vastausta omaan kysymykseen.

Apurahatutkijoiden kannattaa muistaa myös muut Tieteentekijöiden jäsenedut, kuten matkustaja- ja tapaturmavakuutus, jotka ovat apurahatutkijoilla voimassa niin työhön liittyvissä tilanteissa kuin vapaa-ajallakin. Myös urapalveluistamme saa monenlaista apua ja tukea apurahatutkijan arkeen ja hyvinvointiin.

Toivotamme oivallisia hetkiä apurahaoppaan parissa,

Miia Ijäs-Idrobo & Salla Viitanen

 

 

Lataa uusi Tieteentekijöiden apurahaopas!

Lue myös apurahansaajan muistilista.