Tieteentekijöiden uusi yhdistys vahvistaa amk-sektorin edunvalvontaa

Kirjoitus on julkaistu 30.4.2024 YTN:n jäsenkirjeessä ja blogissa.

Se oli ihan tavallinen työpäivä. Kalenterissa oli yksikön henkilöstökokous ja parin tutkimusprojektin tavanomaisia hallinnollisia tehtäviä. Iltapäivällä tehtiin sitten historiaa – eihän sitä ihan joka päivä uutta ammattiyhdistystä perusteta! Koolla oli viisi perustajajäsentä, jotka työskentelivät erilaisissa opetuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio -toiminnan tehtävissä neljässä eri ammattikorkeakoulussa. Syntyi Suomen ammattikorkeakoulujen tieteentekijät ry, tuttavallisemmin Samkot.

Idea yhdistyksen perustamisesta oli alkanut itää ajatuksissani edellisen vuoden aikana. Olin itse siirtynyt tutkimustehtäviin ammattikorkeakoulusektorille syksyllä 2021 ja kokenut suurta riemua. Vietettyäni kymmenisen vuotta yliopistosektorilla määräaikaisissa työsuhteissa olin ilahtunut uudesta toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteestani ja siitä, että ammattikorkeakoulussa tunnuttiin toimivan vastuullisempana työnantajana kuin yliopistoissa. Ammattikorkeakouluissa työntekijöiden edunvalvonnassa onkin onnistuttu monilta osin.

Samaan aikaan olin kuitenkin hyvin ihmeissäni: oli päivänselvää, että olin tullut taloon tekemään TKI-työtä, mutta kun etsin työehtosopimuksesta itseäni koskevia kirjauksia, en löytänyt mainintaakaan TKI-henkilöstöstä tai TKI-työstä. Vaikka yleisesti ottaen työntekijöiden asema ammattikorkeakouluissa on siis kohtuullisen hyvä, ei sektorilla ole aiemmin tehty edunvalvontaa tieteentekijöiden ja tieteentekemisen näkökulmasta, ja tämä näkyy selvästi.

Näissä havainnoissani käperryin ensin vain itseeni: olenko minä vain työpaikkani marginaalia, josta ei laajemmassa mittakaavassa edunvalvonnassa kannata niin välittää. Onnekseni toimin Tieteentekijöiden liitossa aktiivina, ja tämä asema mahdollisti teeman laajemman pohdinnan. Lopputuloksena oli, että ei, tämä ei koske vain minua!

Kaiken kaikkiaan ammattikorkeakouluissa kasvava TKI-työ on muuttanut ja tuonut mukanaan uusia tehtävänkuvia ja uudenlaista toimintaa. Tämän kehityskulun myötä myös perinteisesti yliopistosektorilla vahvana toimijana näyttäytyneeseen Tieteentekijöiden liittoon oli kerääntynyt jo suuri määrä jäseniä, jotka työskentelivät ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen tieteentekijöiden edunvalvonta on vain jäänyt liitossa hieman katveeseen, kun paikallisyhdistyksillä on ymmärrettävästi ollut kädet täynnä työtä yliopistojen työpaikkakohtaisessa edunvalvonnassa.

Vuonna 2022 Tieteentekijöiden liitto järjesti kaksi jäsenistölle avointa online-keskustelutilaisuutta ammattikorkeakoulujen edunvalvonnasta. Näissä tilaisuuksissa käydyt aktiiviset keskustelut osoittivat, että uudenlaiselle edunvalvonnalle on tarvetta. Ylempien Toimihenkilöiden (YTN) aloite pyrkiä mukaan ammattikorkeakoulujen työehtosopimukseen loi uskoa siihen, että amk-edunvalvonnan kehittäminen liitossa on myös käytännössä mahdollista ja kannattavaa.

Ammattikorkeakouluissa työskentelevien tieteentekijöiden työskentelyedellytyksissä on paljon parannettavaa ja tämä vaatii edunvalvontaa, joka huomioi sekä yleisiä että ammattikorkeakoulusektorille erityisiä TKI-työn ja tutkimusperustaisen opetuksen reunaehtoja. Suomen ammattikorkeakoulujen tieteentekijät perustettiin tekemään tällaista edunvalvontaa.

Ensimmäiseen toimintavuoteen on mahtunut paljon yhdistyksen käynnistämiseen liittyviä käytännön tehtäviä. Mutta on myös päästy jo olennaisten asioiden äärelle: Samkotin hallitus on valmistellut näkemyksiään työehtosopimuksen muutostarpeista Tieteentekijöiden omalle tes-taustaryhmälle ja luonnostellut kantoja amk-sektorin ajankohtaisista tiede- ja tutkimusasioista. Työ tieteentekijöiden ja tieteentekemisen vahvemman edunvalvonnan puolesta ammattikorkeakouluissa on alkanut!

Sanni Tiitinen 

Kirjoittaja on Suomen ammattikorkeakoulujen tieteentekijät ry:n puheenjohtaja ja yksi yhdistyksen perustajajäsenistä. Hän on myös Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja. Hänen päivätyönsä on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vanhempana tutkijana. 

 

Lähteet:

https://tieteentekijat.fi/akateeminen-kameleontti-loysi-rauhan/

https://tieteentekijat.fi/samkot-pjn-blogi/

https://tieteentekijat.fi/tieteentekijoiden-tyoskentelyoloja-kehitettava-ammattikorkeakouluissa/