Lausuntopyyntö Tampereen yt-neuvotteluista

Tieteentekijät on tehnyt yhteistoimintaa koskevien lakien rikkomista koskevan lausuntopyynnön Tampereen yliopistosta yhteistoiminta-asiamiehelle.  Se koskee syksyllä 2021 Tampereen yliopiston tukipalvelutehtävissä toimivia työntekijöitä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen laillisuutta. Neuvottelut päättyivät erimielisinä joulukuussa 2021.

Selvitys koskee muun muassa työnantajan tiedonantovelvollisuutta koskevia puutteita, neuvotteluvelvoitteen edellyttämien asioiden käsittelemättä jättämistä ja puutteellista käsittelyä.

”On tärkeää, että yliopisto-työnantaja noudattaa lakia. Olemme olleet työntekijöiden tukena läpi tämän raskaan prosessin, ja haluamme varmistaa nyt ja jatkossakin, että työntekijöihin kohdistuvat toimenpiteet ovat perusteltuja ja että ne on valmisteltu asianmukaisesti”, toteaa liiton edunvalvontajohtaja Mia Weckman.

Katso myös:

Tampereen yliopiston yt-neuvottelut uhkaavat yliopiston perustehtävää

Yt-kokemus koronan aikana