Kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Akavalaisia asiantuntijoita ja esihenkilöitä edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on julistanut koko kunta-alaa koskevan toistaiseksi voimassa olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 18.4. alkaen.

Ylityö-ja vuoronvaihtokielto on yksi painostustoimi, jonka tarkoituksena on nopeuttaa työehtosopimusneuvotteluita sekä saada solmittua oikeudenmukaiset sopimukset kunta-alan työntekijöille.

Ylityö-ja vuoronvaihtokiellon aikana hoidetaan omat työtehtävät normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti normaalin työajan puitteissa, mutta ei tehdä ylitöitä eikä vaihdeta tai muuteta työvuoroja. Työntekijät eivät tee ylityötä tai kerrytä ylimääräistä työaikasaldoa. Ylityökiellon aikana työntekijät pidättäytyvät normaalissa, työsopimuksensa mukaisessa, työajassa.  Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Työnantaja ei voi teettää ylityötä ilman työntekijän suostumusta.

Vuoronvaihtokielto tarkoittaa sitä, että työntekijä ei suostu vaihtamaan työvuoroja. Hän noudattaa työvuoroluetteloon merkittyjä työajan alkamis- ja päättymisajankohtia, kuten ne on sinne vahvistettu.

Ylityö-ja vuoronvaihtokielto koskee vain työsuhteisia työntekijöitä. Lainsäädäntö ei mahdollista virkasuhteisen henkilön osallistumista ylityö-ja vuoronvaihtokieltoon.  Olet työsuhteinen, jos olet tehnyt joko kirjallisen tai suullisen työsopimuksen työnantajan kanssa. Virkasuhteinen saa virkasuhteen alussa viranhoitomääräyksen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta kenenkään henki ja terveys eivät saa vaarantua. Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja terveys on uhattuna.

Sekä JUKO että jäsenliitot ilmoittavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä. Seuraa Tieteentekijöiden ja JUKOn viestintää.

Lisätietoja: lakimies Salla Viitanen, salla.viitanen@tieteentekijat.fi

UKK: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuntasektorilla

Jos olet kunta-alan lakkojen piirissä, tutustu myös ohjeisiimme lakkoavustuksen hakemiseen