Lakkoavustusohjeet Tieteentekijöiden jäsenille

Lakkoavustus on liiton maksama korvaus lakkopäivältä työtaistelun takia ansiotuloa vaille jääneille jäsenille.

Lakkoavustusta haetaan erikseen liitolta alta löytyvältä lomakkeella lakon jälkeen. Lomake avataan käyttöön, mikäli mahdollinen lakko on tiedossa. Lakkoavustuksen saaminen edellyttää lakkoon osallistumista.

Ennen kuin täytät lomakkeen, käy päivittämässä pankkiyhteystietosi ja työpaikkasi liiton E-asioinnissa ja tarkista samalla, että jäsenmaksusi ovat kunnossa.

Työpaikkatietosi tulee olla jäsenrekisterissä ajan tasalla, jotta tiedämme sinun työskentelevän lakon piirissä olleella työpaikalla. Lakkoavustuksia maksetaan vain henkilöille, jotka ovat olleet liiton jäseniä viimeistään viikkoa ennen lakon alkamista ja joiden jäsenmaksut on hoidettu asianmukaisesti. Tietojen puuttuminen viivästyttää maksun maksamista.

Lakkoavustuksen saamiseksi on toimitettava palkkatodistus, josta ilmenee ansionmenetys lakkopäivältä. Voit liittää palkkatodistuksen hakulomakkeeseen.

Ohje lakkoavustuksen hakemista varten

  1. Tarkista Tieteentekijöiden E-asioinnissa, että tilinumerosi ja työpaikkatietosi ovat ajan tasalla ja jäsenmaksut on asianmukaisesti maksettu.
  2. Täytä huolellisesti lakkoavustushakemus: Lomakkeelle pääset tästä linkistä.
  3. Liitä hakemukseen palkkakuitti, josta näkyy, että lakkopäivältä ei ole maksettu palkkaa.

Lakkoavustushakemukset pyydetään lähettämään mahdollisimman pian lakkoon osallistumisen jälkeen.

Lakko voidaan kohdistaa tietylle toimialalle, yksittäisiin yrityksiin, henkilöstöryhmiin tai tiettyihin tehtäviin. Tieteentekijöillä on jäseniä laajasti paitsi yliopistoissa myös esimerkiksi yksityisellä sektorilla, kunnilla ja valtiolla.

Saat tarkemman tiedon lakkoavustuksesi määrästä alakohtaisesti, kun mahdollisesta lakosta informoidaan.

Lakkoavustuksen verotusohje

Verottoman lakkoavustuksen suuruus on 16 euroa/päivä. Ennakonpidätysprosentti määrittyy lakkoavustuksen suuruuden mukaisesti ollen yleensä noin 30-45 % alla olevan taulukon mukaisesti. Lakkoavustuksen ennakonpidätyksestä on määrätty Verohallinnon päätöksessä ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä. Tieteentekijät hoitaa ennakonpidätykset ja muut tarvittavat ilmoitukset Verohallinnolle.

Lakkoavustus euroa/päivä
Ennakonpidätysprosentti
0,17–26 20
26,01–39 25

 

39,01–51 30
51,01–66 35

 

66,01–100 40

 

100,01–156 45

 

156,01– 50