Hallituksen kesäkuun 2022 kokous

Tieteentekijöiden hallituksen kokouksessa 10. kesäkuuta 2022 käsiteltiin ja päätettiin seuraavia asioita:

  • kuultiin katsaus työehtoneuvottelukierrokseen niin yliopisto- kuin kuntasektorin osalta. Neuvottelukierros on konkretisoinut sitä mitä tarkoittaa käytännössä olla kaikkien tieteentekijöiden liitto.
  • Tuntiopetusta koskevat yt-neuvottelut Taideyliopistossa on saatu päätökseen ja siellä otetaan käyttöön uusi taideopettajan tehtävä.  ks uutinen
  • OKM on käynnistänyt mm. Tieteentekijöiden pitkään toivoneen korkeakoulujen ohjausjärjestelmän arvioinnin, jonka määräaika on keväällä 2023.
  • TKI-rahoituslaista on kuuleminen 16.6.2022 ja parlamentaarisen TKI-työryhmän 2022 seminaarin, jossa tarkastellaan suomalaisen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiojärjestelmän kehitystä. Odotettavissa on, että TKI-rahoituslaki tulee lausunnoille vielä ennen lomia. Liitto korostaa lausunnossaan olemassa olevien kantojen mukaisesti pitkäjänteistä rahoitusnäkymää ja monipuolista tutkimusrahoitusta laaja-alaisesti eri aloille ilman tiukkaa ohjausta.  Ks lausuntomme.
  • Tieteentekijät on vaikuttanut viime kuukaudet tiiviisti tutkijoiden oleskelulupamuutosten lainsäädäntövalmisteluun. Työ on saatu käyntiin.
  •  Järjestötoiminnan työryhmän työ on lähtenyt lausunnoille yhdistyksiin. Yhdistyksillä on pyydetty kommentteja liiton toiminnan pitkäjänteisyyttä vahvistaviin muutoksiin 23.8.2022 mennessä.
  • Opettajien työttömyyskassan uusi nimi vuoden 2023 alusta on Opetus ja tiede työttömyyskassa. Kesäkuussa on päätetty myös sääntöjen muutoksesta, jonka mukaan kassan jäseneksi pääsee alle 68-vuotias palkkatyöntekijä, joka työskentelee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alalla tai tekee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alan kehittämis- tai edunvalvontatyötä tai on suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai tasoltaan sitä vastaavan koulutuksen tai on hyväksytty suorittamaan alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja on samanaikaisesti opiskelualaansa liittyvässä palkkatyössä tai on suorittanut tieteellisen, taiteellisen tai ammatillisen jatkotutkinnon tai tasoltaan sitä vastaavan koulutuksen tai on hyväksytty suorittamaan sitä ja on samanaikaisesti palkkatyössä.
  • Acatiimi-jäsenlehden tuottaminen siirtyy Otavamediaan syyskuun numerosta alkaen.