Taideyliopistoon kokeilusopimus taideopettajan tehtävästä

Taideyliopisto kävi keväällä yt-neuvottelut tuntiopettajien työsuhteiden käytön selkiyttämisestä. Neuvottelujen tuloksena solmittiin paikallinen, määräaikaisena kokeiluna käynnistyvä sopimus, jossa luodaan uusi Taideyliopistoon soveltuva, toistaiseksi voimassa oleva taideopettajan tehtävä.

Kokeilusopimusta sovelletaan ensimmäisessä vaiheessa niihin Taideyliopiston tuntiopettajiin, joilla on opetusta säännöllisesti yli 220 tuntia lukuvuodessa. Tarkastelussa on 56 vakinaistettavaa tuntiopettajaa, joista pääosalle tarjotaan uutta taideopettajan tehtävää, muille lehtorin tehtävää.

Kokeilusopimus on voimassa 30.6.2025 saakka. Tuona aikana sen toimivuutta seurataan ja tarkastellaan samalla, voisiko taideopettajan tehtävää soveltaa laajemmin Taideyliopiston tuntiopettajiin.

Taideopettajan tehtävä on kokonaistyöajan ja yliopistojen palkkausjärjestelmän piirissä.

Taideyliopistossa on taideaineiden opetusalojen luonteen vuoksi varsin paljon tuntiopetusta. Noin 35 prosenttia akateemisen henkilöstön henkilötyövuosista koostuu tuntiopetuksesta.

“Neuvottelujen tavoitteena oli taidealan tuntiopettajien aseman tunnistaminen, selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen suhteessa muuhun yliopiston henkilöstöön. Työntekijöiden edustajana olen tyytyväinen neuvottelujen hyvään henkeen ja lopputulokseen, joka on hyvä alku Taideyliopiston työntekijäpuolella pitkään tavoitellulle tuntiopettajan aseman paranemiselle”, sanoo Taideyliopiston pääluottamushenkilö Minna Orpana kertoo yliopiston tiedotteessa.