Lausunto TKI-rahoituslaista 2024–2030

Tieteentekijät pitää esitystä TKI-rahoituslaiksi erittäin tarpeellisena ja tervetulleena. Hallituksen esityksen mukaan “T&K-rahoituksen ennakoimattomuus on yksi Suomen TKI-järjestelmän heikkouksista”. Toivomme, että TKI-rahoituslaki tuo tähän tilanteeseen helpotusta.

Riittävällä rahoituksella on mahdollista luoda pitkäjänteistä näkymää tutkijoille Suomessa ja samalla lisätä suomalaisen tutkimusympäristön kansainvälistä vetovoimaa. Tutkimussektori on viime vuosina onnistunut kansainvälisissä rekrytoinneissa erittäin hyvin, mutta pitovoimaa puuttuu. Väittelyn jälkeiseen postdoc-tutkijanuravaiheeseen liittyy niin paljon epävarmuutta ja uranäkymien puutetta, että tutkijakoulutuksen suorittaneita ihmisiä siirtyy jatkuvasti enemmän pois tutkimussektorilta ja muuttaa Suomesta pois. On tärkeää, että Suomi on houkutteleva ympäristö niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille tutkijoille.

Lue lausunto kokonaan tästä linkistä:

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina  2024−2030