Ajankohtaista tietoa poliittisista työtaisteluista  

Ministeri Arto Satosen pyynnöistä työmarkkinajärjestöt ovat käynnistäneet marraskuussa keskustelut, jonka tarkoituksena on alkuvuoteen 2024 mennessä sopia hallitusohjelman mukaisesta yhteisestä, kansantaloutta vahvistavasta ja työllisyyttä edistävästä työmarkkinamallista.

Orpon hallitus on kirjannut ohjelmaansa niin kutsutun vientivetoisen palkkamallin. Jos hallituksen kirjaus toteutuisi, se rajoittaisi valtakunnansovittelijan tai sovittelulautakunnan mahdollisuuksia tarjota yleensä yksityisen sektorin neuvottelutulosten pohjalta muodostuvaa ”yleistä linjaa” korkeampia palkankorotuksia. Tämä hankaloittasi todennäköisesti julkisrahoitteisten matalapalkkaisten sektoreiden palkkaohjelmien mahdollisuuksia.  

Useat ammattiliitot ovat ilmoittaneet järjestävänsä työpaikoilla poliittisia mielenilmauksia lähiviikkoina vastustaakseen maan hallituksen esityksiä sosiaaliturvaan ja työelämälainsäädäntöön tehtävistä muutoksista. SAK:n jäsenliitot ilmoittivat viime viikolla ehdollisista laajoista poliittisista työtaistelutoimista. Ne toteutetaan torstaina 14.12., ellei hallitus avaa palkansaajajärjestöille tietä aitoihin neuvotteluihin. SAK:n mukaan neuvottelujen laajentaminen muihin hallitusohjelmassa päätettyihin työlainsäädäntömuutoksiin ja työttömyysturvaheikennysten valmistelun keskeyttäminen ovat edellytyksiä yhteisen näkemyksen löytämiselle työmarkkinamallista.

AKAVAn neuvottelujärjestöt YTN ja JUKO ovat työmarkkinamallineuvotteluissa mukana ja akavalainen rintama haluaa uskoa toistaiseksi vielä neuvotteluratkaisun syntymiseen. Neuvottelujärjestöt eivät ole tehneet päätöksiä työtaistelutoimista ja Tieteentekijät noudattaa neuvottelujärjestöjen linjaa. Liitto muistuttaa jäseniä, että lakossa olevilla työpaikoilla jäsenten on syytä noudattaa neutraliteettiperiaatetta eli liittoihin kuulumattomilla ja muiden järjestöjen jäsenillä ei ole velvollisuutta tehdä työtaistelutoimenpiteiden alaisia tehtäviä, joita he eivät normaalisti tee. Heillä on oikeus kieltäytyä tekemästä tällaisia em. lakonalaisia tehtäviä  

Akavan hallitus käsitteli tilannetta maanantaina 11.12. ja  totesi vastanneensa jo lokakuussa hallituksen pyyntöön esittää vaihtoehtoisia ratkaisukeinoja. Akavan esittämät keinot ovat tasapainoisia ja ottavat huomioon asiantuntijatyön tarpeet, toisin kuin hallituksen keinot. Akava teki päätöksen vastatoimenpiteistä, joiden mukaan etenemme, ellei hallitus ryhdy tasapainottamaan esityksiään. Tieteentekijöiden hallitus käsittelee tilannetta seuraavan kerran perjantain kokouksessaan

Lisää luettavaa:

Tieteentekijät: Malttia työlainsäädännön muutoksiin – turvataan tieteentekemiselle työrauha 

Tieteentekijät: Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä 

AKAVA Sovinnollinen ratkaisu ykkösvaihtoehto

AKAVA Työmarkkinajärjestöjen keskustelut uudesta työmarkkinamallista keskeytyivät keskiviikkona 13.12.2023

YTN: Liittojen sopimusautonomia vaakalaudalla 


Lisätietoja:  

Toiminnanjohtaja Johanna Moisio
Erityisasiantuntija Nina Hahtela

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tieteentekijat.fi