Aktuell information om fackets politiska stridsåtgärder 

På invit av minister Arto Satonen har arbetsmarknadsparterna i november inlett diskussioner vars syfte att i början av 2024 nå en överenskommelse om en gemensam arbetsmarknadsmodell för att stärka ekonomin och främja sysselsättningen i enlighet med regeringens program.

Orpos regering har inkluderat en så kallad exportdriven lönemodell i sitt program. Om denna modell introduceras skulle det begränsa riksförlikningsmannens eller förlikningsnämndens möjligheter att erbjuda löneökningar som överskrider den ”allmänna linjen”. Den allmänna linjen baserar sig vanligtvis på avtal som slutits inom den privata sektorn. Detta skulle sannolikt göra det svårare att få till stånd offentligt finansierade löneprogram i låglönesektorer.

Flera fackförbund har meddelat att de kommer att organisera politiska demonstrationer på arbetsplatserna under de kommande veckorna i protest mot regeringens förslag till förändringar i socialskyddet och arbetslagstiftningen. Förra veckan offentliggjorde FFC:s medlemsförbund villkorade omfattande politiska stridsåtgärder. De kommer att äga rum torsdagen den 14 december om inte regeringen inleder genuina förhandlingar med arbetstagarorganisationerna. Enligt FFC är förutsättningen för att nå samförstånd om arbetsmarknadsmodellen att förhandlingarna utvidgas till övriga ändringar i arbetslagstiftningen som finns i regeringsprogrammet och att beredningen av försämringarna i arbetslöshetsskyddet avbryts.

Akava:s förhandlingsorganisationer YTN och FOSU (JUKO) deltar i förhandlingarna om arbetsmarknadsmodellen och Akava-fronten vill tills vidare tro att en förhandlingslösning kommer att nås. Förhandlingsorganisationerna har inte fattat några beslut om stridsåtgärder och Forskarförbundet följer förhandlingsorganisationernas linje. Förbundet påminner medlemmarna om att på arbetsplatser där strejk råder ska medlemmarna respektera neutralitetsprincipen, d.v.s. fackligt oorganiserade och medlemmar i icke-strejkande förbund är inte skyldiga att utföra arbetsuppgifter som är föremål för stridsåtgärder och som de normalt inte skulle utföra. De har rätt att vägra att utföra sådana strejkbrytaruppgifter.

FOSU:s styrelse diskuterade situationen måndagen den 11.12. och konstaterade att AKAVA redan i oktober hade svarat på styrelsens begäran om att presentera alternativa lösningar. Till skillnad från regeringens lösningar är de som AKAVA föreslår balanserade och beaktar behoven av expertarbete. Akava beslutade om motåtgärder, enligt vilka vi kommer att fortsätta om inte regeringen börjar balansera sina förslag. Forskarförbundet:s styrelse kommer att ta upp situationen vid sitt nästa möte på fredag den 15.12.2023. 

Mer ingående (på finska):

Tieteentekijät Malttia työlainsäädännön muutoksiin – turvataan tieteentekemiselle työrauha 
Tieteentekijät Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä 
AKAVA Sovinnollinen ratkaisu ykkösvaihtoehto
YTN Liittojen sopimusautonomia vaakalaudalla

 

Tilläggsinformation: 

Verksamhetsledare Johanna Moisio
Specialsakkunnig, Arbetsmarknadspolitiska frågor Nina Hahtela

Mejladresserna följer principen förnamn.efternamn(at)tieteentekijat.fi