Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

 Yleiset huomiot 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusia rajoituksia työntekijöiden työtaisteluoikeuteen, niiden tuomista hyvitysseuraamuksen ja työriitalain 17 §:n sakkorangaistuksen piiriin sekä hyvitysseuraamuksen tason merkittävää korotusta kaikkien työrauhavelvollisuuden vastaisten työtaisteluiden osalta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi, työntekijöihin kohdistuva sanktio, jonka perusteella työntekijä voitaisiin tuomita maksamaan 200 euron suuruinen hyvitysseuraamus, jos tämä olisi jatkanut sellaista työtaistelua, jonka tuomioistuin on tuominnut lainvastaiseksi 

Suomalainen työelämä on perustunut yhteisesti tehtyihin sopimuksiin ja luottamukseen. Tieteentekijöiden näkemyksen mukaan esitetyt yksipuoliset korotukset ja rajoitukset horjuttavat sopimusjärjestelmää rikkomalla työmarkkinoilla aiemmin vallinneita rakenteita ja periaatteita. Katsomme, että esitetyllä sääntelyllä ei edistetä työrauhaa. 

Lue lausunto tästä.