Vuoden tieteentekijä 2023 on Lotta Kaila

Tutkijoilla pitää olla rohkeutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tulkita tutkimustuloksiaan osana laajempia kokonaisuuksia, Vuoden tieteentekijäksi valittu Kaila toteaa.

Vuoden tieteentekijän tunnustus on myönnetty marraskuussa väitelleelle MMT Lotta Kailalle. Hän on oma-aloitteisella ja aktiivisella tiedeviestinnällään tehnyt näkyväksi väitöskirjatutkijan työtä ja tutkimustyön yhteiskunnallista ulottuvuutta.

”Lotta Kaila on tuonut tutkimuksellaan paitsi uutta tietoa päätöksenteon tueksi, hän on tehnyt myös väitöskirjatutkijan työtä näkyväksi. Kaila on hyödyntänyt työelämässä jo hankittua osaamistaan ja verkostojaan tutkimuksestaan viestiessään ja onnistunut samalla sanoittamaan tutkijan työn ylä- ja alamäkiä inhimillisesti ja taitavasti. Kailan työ osoittaa, miten tutkijoiden osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun on mahdollista myös tutkimuksen teon aikana vertaisarviointiprosessia vaarantamatta,” liiton puheenjohtaja Tero Karjalainen perustelee.

Lotta Kaila väitteli marraskuussa Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisessä tiedekunnassa torjunta-aineiden vaikutuksista pölyttäjäkantoihin Suomessa. Kaila kiinnostui aiheesta työskennellessään Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa: todistettuaan pölyttäjien joukkokuolemia hän oivalsi, että tietoa torjunta-aineiden ympäristöjäämistä ja niiden vaikutuksista pölyttäjien elämään ei ollut tutkittu riittävästi. Pitkän viranomaisuransa ansiosta Kaila on tutkimuksellaan onnistunut rakentamaan siltaa tieteellisen tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon välille. Hänen taustansa osoittaa myös, että kipinän tutkimuksen tekemiseen voi saada monenlaisista lähteistä, ja väitöskirjatutkimukseen on mahdollista ryhtyä eri vaiheissa työuraa.

”Oli todella innostavaa päästä tuottamaan juuri sitä tietoa, jota viranomaisilta puuttuu. Käytännön kokemuksesta tiedän, että torjunta-aineiden ympäristövaikutusten tutkimiselle on huutava tarve. Tietoaukon suuruuden ja kriittisyyden vuoksi pyrin tutkimusta tehdessäni käymään jatkuvaa vuoropuhelua sekä viranomaisten että muiden tutkijoiden kanssa, jotta tuloksiani ja oppimaani päästäisiin mahdollisimman hyvin hyödyntämään ja jatkojalostamaan”, Kaila kertoo.

Avoin viestintä tekee tiedettä ymmärrettäväksi ja näkyväksi

Samalla Kaila on viestinyt työstään sekä perinteisiä että moderneja viestintäkanavia hyödyntäen ja tehnyt väitöskirjatutkijan työtä näkyväksi myös suurelle yleisölle.

”Kaila on esimerkillisesti ja pyyteettömästi tehnyt tutkijan työtä ja väitöskirjatutkimusta ymmärrettäväksi laajemmille joukoille. Aikana, jolloin tieteellisen tutkimuksen tarpeellisuutta ja rahoitusta kritisoidaan kovinkin sanakääntein, on kunnioitettavaa, että nuori tutkija on valmis viestimään työstään avoimesti ja asettamaan sen alttiiksi suuren yleisön tarkastelulle,” Karjalainen toteaa.

Sen lisäksi, että Kailan laatima taitettu ohjeistus väitöstilaisuuden seuraamiseen keräsi paljon huomiota esimerkillisenä tieteen yleistajuistajana sosiaalisessa mediassa, hän on kertonut tutkimustyöstään avoimesti myös perinteisessä mediassa. Kailan tutkimustyötä käsitellyt Ylen tuottama dokumenttielokuva Kuningattaren kuolema vuodelta 2022 tarjosi monipuolisen ja inhimillisen näkymän tutkijan työhön iloineen ja suruineen.

Kailalle tiedeviestintä ja tieteellisen tutkimuksen ymmärrettäväksi tekeminen suuremmallekin yleisölle on tärkeää, koska hänen tutkimusaiheensa on koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta kriittinen. Luonnon monimuotoisuuden kriisi on jo käynnissä, ja sitä torjuakseen tutkijoiden on tuotava osaamisensa ja tutkimuksensa yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön.

”Tutkijat ovat aiheensa asiantuntijoita omaa tutkimustaan laajemmin. Mielestäni meillä pitää olla rohkeutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tulkita tutkimustuloksiamme osana laajempia kokonaisuuksia. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisella ei ole varaa siihen, että tuomme tuloksemme ainoastaan tiedeyhteisön tietoisuuteen”, Kaila toteaa.

Linkki pressikuviin

Kuvat: Milla Talassalo

Vuoden tieteentekijä -palkinto on Tieteentekijöiden liiton vuosittain myöntämä 5000 euron arvoinen palkinto yhteiskunnallisesti aktiiviselle, ansioituneelle tieteentekijälle. Saimme tänä vuonna 18 erinomaista ehdotusta vuoden tieteentekijäksi. Kiitämme kaikkia ehdotuksen tehneitä! Ehdotusten jättäneiden kesken on arvottu Lippu.fi-lahjakortti, ja arvonnan voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.  Valinnasta päätti Tieteentekijöiden hallitus kokouksessaan 24.11.2023.