Vuoden tieteentekijät ja tunnustuspalkitut

Tieteentekijöiden liitto on valinnut Vuoden tieteentekijöitä vuodesta 1997 lähtien. Aiemmin Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto KATL ry jakoi tunnustuspalkintoja. Liiton juhlavuonna 2017 vuoden tieteentekijän sijasta esiteltiin 50 tieteentekijää.

 

Vuoden tieteentekijät:

2021 Akateeminen rehtori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto

Avoimuuden puolestapuhuja. Tapio Määtän haastattelu Acatiimi-lehdessä

Tiedote 26.11.2021: Vuoden tieteentekijä 2021 on Tapio Määttä

2019 Tutkija, projektipäällikkö Nafisa Yeasmin, Lapin yliopisto

From the Arctic, for the world, Nafisa Yeasminin haastattelu Acatiimi-lehdessä 6/2019

2018 Historiantutkija Jussi Jalonen, Tampereen yliopisto

Yle 29.10.2018: Vuoden tieteentekijä joutuu välillä oikomaan somessa suomalaisten historiantulkintoja

2016 Tutkija, filosofian tohtori Olga Davydova-Minguet, Itä-Suomen yliopisto

2015 Erikoistutkija Mari K. Niemi, Turun yliopisto

2014 Kimmo Svinhufvud (äidinkielen yliopisto-opettaja), Helsingin yliopisto

2013 Maria Forsman (johtava tietoasiantuntija), Helsingin yliopiston kirjasto

2012 Ilari E. Sääksjärvi (eläintiede), Turun yliopisto

2011 Anchit Khanna (biolääketiede), Tampereen yliopisto

2009 Johanna Kantola (politiikan tutkimus), Helsingin yliopisto

2008 Pertti Rannikko (yhteiskuntapolitiikka), Joensuun yliopisto

2007 Mikko Lahtinen (valtio-oppi), Tampereen yliopisto

2006 Marjo Kaartinen (kulttuurihistoria), Turun yliopisto

2005 Sinikka Eskelinen (solubiologia), Biocenter Oulu

2004 Virpi Hämeen-Anttila (tutkija, kääntäjä, kirjailija), Helsingin yliopisto

2003 Marjatta Jokinen (kirjastonhoitaja, informaatikko), Turun kauppakorkeakoulu

2002 Mikko Lehtonen (yleinen kirjallisuustiede), Tampereen yliopisto

2001 Jaakko Frösén (kreikkalainen filologia), Helsingin yliopisto

2000 Markku Myllykangas (terveyssosiologia), Kuopion yliopisto

1999 Päivi Hovi-Wasastjerna (graafinen viestintä), Taideteollinen korkeakoulu

1998 Heikki Eskelinen (kansantaloustiede),  Joensuun yliopisto

1997 Juha Siltala (historia), Helsingin yliopisto

 

Tunnustuspalkinnon saajat:

1996 Aimo Sillanpää (tähtitiede), Turun yliopisto

1995 Leila Risteli (lääketiede), Oulun yliopisto

1994 Markku Kulmala (fysiikka), Helsingin yliopisto

1993 Eero Ylinen (fysiikka), Turun yliopisto

1992 Timo Soikkanen (poliittinen historia), Turun yliopisto

Martin Scheinin (oikeustiede), Helsingin yliopisto,

KATL:n 25-vuotisjuhlapalkinto

1991 Saara Hyvönen (kauppatieteet), Helsingin kauppakorkeakoulu

1990 Kari Laine (kasvitiede), Oulun yliopisto