Kunta-alan lakkoja siirretty pääkaupunkiseudulla

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt siirtää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkeihin 19.–25.4.2022 suunniteltuja lakkoja 14 vuorokautta eteenpäin.

Tämä tarkoittaa sitä, että Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkeja koskeva lakko toteutuisi 3.–9.5.2022. Lakko alkaa tiistaina 3.5.2022 klo 00.01, jos neuvotteluratkaisuun työnantajan kanssa ei päästä sitä ennen. Lakko päättyy maanantaina 9.5.2022 klo 23.59. Lakko koskee kaikkia tällä välillä alkavia työvuoroja ja kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Myös Tieteentekijöiden liiton pääkaupunkiseudulla kunta-alalla työskentelevät jäsenet osallistuvat lakkoon. Tieteentekijät on tehnyt päätöksen lakkoon osallistumisesta. 

Keitä lakko koskee

Lakon piirissä ovat Tieteentekijöiden jäseninä olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät seuraavilla työnantajilla: 

 • Helsingin kaupunki 
 • Espoon kaupunki  
 • Vantaan kaupunki 
 • Kauniaisten kaupunki 

Lakossa ovat työntekijät seuraavilta sopimusaloilta: 

 • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES & Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 
  • Jäsenet, jotka työskentelevät Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeilla 
  • Tieteentekijöiden jäseniä työskentelee erityisesti lakkoon laitettavissa opetus-, kirjasto- ja museotehtävissä.  
  • Lakko koskee laajasti opetushenkilöstön työtä ja henkilöstöä, jotka kuuluvat OVTES- ja KVTES-sopimukseen, mukaan lukien kaikki oppiasteet ja työväenopistot. 
 • Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 
  • Jäsenet, jotka työskentelevät Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeilla 
 • SOTE-sopimus & kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS 
  • Vain Vantaan kaupungilla työssä olevat jäsenet 
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 
  • Vain Vantaan kaupungilla työssä olevat jäsenet 

Tieteentekijöihin kuuluu useita jäseniä, jotka työskentelevät lakkoon laitettavissa tehtävissä kyseisten työehtosopimusten piirissä. Voit tarkistaa työsopimuksestasi sovellettavan työehtosopimuksen.  

Huomaathan, että työllistetyt eivät osallistu pääkaupunkiseudun lakkoon. 

Kunta-alan lakossa eivät ole JUKO:n osalta 

 • AVAINTES 
 • SEURETES 
 • Yksityinen opetusala (yksityiskoulut) 

Lakon ulkopuolella ovat 

 • Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, joiden tekemättä jättäminen voi aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.
 • Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle on rajattu:
  • Palo- ja pelastustoimen tehtävät kaikkien sopimusalojen osalta
  • Työllistetyt
  • Työkeskukset
  • Kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät
  • Sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)
  • Lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto
  • Lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot
  • Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot
  • Perusterveydenhuollolle ja suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot
  • Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon opetusvastaanotot
  • Erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta
  • Kunnallisissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä työskentelevät eläinlääkärit

Lakon ulkopuolelle rajatuissa tehtävissä työskentelevät jäsenet eivät osallistu lakkoon. 

Tutustu lakkoinfoon

Olemme koonneet verkkosivuillemme tietoa ja vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin 

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä liiton lakimies Salla Viitaseen (salla.viitanen@tieteentekijat.fi ).
Huomaathan, että toimiston aukiolossa on poikkeuksia pääsiäisenä:
Tieteentekijöiden toimiston aukiolossa poikkeuksia pääsiäisenä – Tieteentekijät (tieteentekijat.fi) 

Sinulla on oikeus lakkoon

Lakko on laillinen toimenpide, josta vastuun kantaa Tieteentekijät. Työnantaja ei saa kohdistaa lakkoon osallistuviin painostusta eikä kysyä, onko työntekijä osallistumassa lakkoon tai kuuluuko hän ammattijärjestöön. Tämä tulkitaan lakon murtamiseksi.   

Lakko-oikeuden rajoittaminen on vakava asia ja järjestymisvapauden loukkaaminen on rikoslain mukaan rangaistava teko. Mikäli työnantajasi pyrkii rajoittamaan lakko-oikeuksiasi, ota yhteyttä liittoon. 

Lisätietoa lakko-oikeudesta: Lakkoon osallistuminen on perusoikeus – Tieteentekijät (tieteentekijat.fi) 

Lakossa olijat saavat lakkoavustusta

Tieteentekijät maksaa 120 euroa lakkoavustusta/lakkopäivä. Voit hakea lakkoavustusta lakon jälkeen. Liiton ohjeistus lakkoavustuksen hakemiseksi: Lakkoavustusohjeet (tieteentekijat.fi) 

Tavoitteemme kunta-alan sopimusneuvotteluissa:

– Tarvitsemme monivuotisen palkkaohjelman kuromaan kiinni palkkojen jälkeenjääneisyyttä. 

– Palkankorotusten on turvattava ostovoimaa. 

– Vanhempien on voitava käyttää perhevapaita nykyistä tasaisemmin. 

– Kaikki työaika on työaikaa.   

*** 

 Seuraa kunta-sektorin uutisia JUKOn nettisivulla