Lakkoon osallistuminen on perusoikeus

Muistathan, että lakko-oikeus on työntekijöiden ammatillisesta yhdistymis- ja järjestäytymisvapaudesta johdettava perustuslaillinen oikeus. Työ- ja virkaehtosopimuslaeissa ei ole rajoitettu kenenkään kuntasektorilla työskentelevän lakko-oikeutta.

Työnantaja ei saa kohdistaa minkäänlaisia sanktioita sinuun lakkolaisena, kun ammattijärjestösi on tehnyt lakkopäätöksen.

Työnantaja ei voi kieltää osallistumasta lakkoon tai rajata vastuuhenkilöitä etukäteen laillisen työtaistelun ulkopuolelle. Myös esihenkilönä voit osallistua lakkoon, vaikka olisit nimetty työnantajan edustajaksi.

Työnantajalla ei ole oikeutta vaatia, että esihenkilö tai työntekijä ilmoittaisi etukäteen lakkoon osallistumisesta. Tällaiset kyselyt ovat lakon murtamista, mikä on työnantajalta lainvastaista toimintaa.

Mikäli kohtaat työnantajan painostusta lakkoasiassa – joko itseesi tai muihin kohdistuvaa – on tärkeää, että kerrot tästä omaan liittoosi. Yhteyshenkilösi on Tieteentekijöiden lakimies Salla Viitanen.

Nyt on sopimukseton tila ja työtaistelutoimet ovat laillisia.

Työ- ja virkaehtosopimus asettaa työrauhavelvollisuuden sopimuskaudeksi, jolloin sopimusta vastaan kohdistuvat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Kun voimassa oleva työ- tai virkaehtosopimus on päättynyt, alkaa niin kutsuttu sopimukseton tila. Silloin erilaiset työtaistelutoimet ovat laillisia.

Kunta-alan työehtosopimus päättyi helmikuun lopussa 2022 ja nyt ilmoitetut painostustoimet, ylityö- ja vuoronvaihtokielto ja lakot ovat sallittuja.

Lakot aiheuttavat aina häiriötä yhteiskunnassa ja hankaloittavat ihmisten elämää. Siihen niiden vaikuttavuus perustuu. Jos työtaistelu ei tunnu missään, sitä ei kannata järjestää.

Tarkoitus ei ole aiheuttaa lakoilla sekasortoa. Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, joiden tekemättä jättäminen voi aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

On hyvä muistaa, että neuvottelujärjestömme JUKOn tavoitteena ei ole lakkoilu, vaan sopimuksen saaminen neuvotellen. Työntekijäpuoli haluaa neuvotella, ja pallo on nyt työnantajalla.