Tieteentekijöiden työryhmät ovat aktiivisia ja aikaansaavia – vuoden 2020 kuulumiset

Liitolla on kuluneen vuoden aikana ollut toiminnassa neljä omaa työryhmää liittyen informaatioalaan ja avoimeen tieteeseen, korkeakoulutukseen ja jatkuvaan oppimimiseen, määräaikaisuuksiin ja uramalleihin sekä nuorempien tutkijoiden asioihin.

 

Informaatioala ja avoin tiede -työryhmä

Informaatioala ja avoin tiede -työryhmä on vuoden 2020 aikana käsitellyt muun muassa avoimiin oppimateriaaleihin, preprintteihin, rinnakkaistallentamiseen sekä avoimeen dataan liittyviä kysymyksiä, sekä jakanut tietoa eri yliopistojen käytännöistä niin korona-aikana kuin avoimen tieteen kentälläkin.

Työryhmä valmisteli Avoimen tieteen kyselyn, joka lähetettiin koko jäsenistölle marraskuussa. Kyselyllä kartoitettiin jäsenten suhtautumista avoimen tieteen eri osa-alueisiin. Saimme kyselyyn yli 300 vastausta, mikä on kiitettävä määrä temaattiseen kyselyyn. Odotamme innolla kyselyn vastausten analysointia. Tuloksia tullaan käyttämään edunvalvonnan tukena.

Avoimen tieteen kentällä tapahtuu todella paljon. Tällä hetkellä työryhmä valmistelee Tieteentekijöille linjapaperia ajankohtaisiin avoimen tieteen kysymyksiin liittyen.

Informaatioala ja avoin tiede -työryhmässä toimii informaatioalan ja avoimen tieteen asiantuntijoita ympäri Suomen. Vuonna 2020 työryhmän jäseninä ovat Yrsa Neuman, Taija Tuoresjärvi, Esa Hakala, Kaisa Kulkki, Leena Huovinen, Maija Paavolainen, Jukka Kananen, Anna Nyberg, Janne-Tuomas Seppänen ja Ari Rouvari.

Lisätietoja: lakimies Salla Viitanen, salla.viitanen@tieteentekijat.fi

 


Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen -työryhmä

Korkeakoulutuksen muutospaineet, korkeakoulupedagogiikan kehittäminen ja jatkuva oppiminen ovat olleet Tieteentekijöiden erityisedunvalvontateemoja 2020. Yllättäen tematiikasta tulikin koronavuoden takia ajankohtaisempi kuin arvasimmekaan toimintasuunnitelmaa tehdessä viime syksynä.

Tieteentekijöiden toimintastrategian mukaan ”Meille keskeinen tieteen tekemisen arvo on tutkitun tiedon tuottaminen tieteellisin menetelmin…Tiedeyhteisön kollegiaalisuus takaa sen, että uusi tieto ja tulkinnat asettuvat oikeille paikoilleen tiedontuotannon ja uuden informaation tulvassa.” Tutkittu tieto päätöksenteon pohjana on ollut käytössä myös tässä työryhmässä.

Korkeakoulutuksen ja korkeakoulupedagogiikan tutkijat Nina Haltia, Vesa Korhonen, Anne Nevgi ja liiton pitkäaikainen aktiivi Erkki Pesonen liiton puheenjohtaja Maija S. Peltolan johdolla valmistelivat kuluneena vuonna liiton korkeakoulutuksen ja jatkuvan oppimisen linjapaperin. Tässä työssä lähtökohtana on ollut henkilöstön näkökulma ja taustana poikkeukselliset olosuhteet koronavuonna 2020. Liiton hallitus hyväksyi kannat lokakuussa ja ne kävivät myös kommenttikierroksella yliopistojen rehtorineuvostossa Unifissa.

Tieteentekijät, korkeakoulutuksen muutos ja jatkuva oppiminen -linjapaperin sisältöjä on hyödynnetty jo koko syksy aktiivisesti vaikuttamistyössä.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Johanna Moisio, johanna.moisio@tieteentekijat.fi

 Lue lisää:  Tieteentekijät, korkeakoulutuksen muutos ja jatkuva oppiminen -linjapaperi 

 


Määräaikaisuudet ja uramallit -työryhmä

Määräaikaisuudet ja uramallit -työryhmä on kokoontunut syksyn aikana kaksi kertaa ja aloittanut hahmottelemalla toimintaansa tulevan vuoden ajalle.

Työryhmä toimii tukena varsinaiselle TES-työryhmälle ja hankkii tarvittavaa taustatietoa sekä valmistelee liiton kantoja uramalleja ja meritoitumista koskien.

Vuonna 2020 työryhmän jäseninä ovat Mikko Jakonen, Maria Pietilä, Hanna Rautajoki ja Taru Siekkinen.

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Mia Weckman, mia.weckman@tieteentekijat.fi 

 


Nuorempien tutkijoiden työryhmä

Nuorempien tutkijoiden työryhmä on viimeistellyt liiton suositukset väitöskirjan ohjaussuhteen pelisäännöiksi, mikä julkaistiin kolmella kielellä alkusyksyllä 2020. Kuluneen vuoden suurempi hanke on ollut nuoremmille tutkijoille suunnatun kyselyn valmistelu. Uusi kysely jatkaa vuoden 2017 kyselyn teemoja, mutta sitä on uudistettu mm. liikkuvuutta ja uraohjausta koskevilla kysymyksillä. Edellinen kysely vuonna 2017 sai 1870 vastausta, ja uudella kyselyllä toivotaan tavoitettavan vähintään yhtä suuri joukko Suomessa toimivia nuorempia tutkijoita.

Kysely nuoremmille tutkijoille on keskeinen tiedonlähde Tieteentekijöiden edunvalvontatyölle, ja työryhmä jatkaakin työskentelyään ensi vuonna kyselyn tulosten parissa.

Työryhmä on tapaamisissaan keskustellut myös muista ajankohtaisista nuorempia tutkijoita koskevista teemoista ja käytänteistä eri yliopistoilla, kuten työsuhteen nimikkeistä, apurahatutkijoiden asemasta ja koronapandemian vaikutuksista nuorempien tutkijoiden työskentelyyn. Työryhmä on myös seurannut eurooppalaisen nuorempien tutkijoiden järjestön Eurodocin toimintaa.

Työryhmän puheenjohtajana 2020 on toiminut liiton varapuheenjohtaja Mikko Jakonen, jäseninä Sanna Rantakömi, Emilia Luukka, Pauli Väisänen, Janne Kosonen, Jussi Simola, Azimatu Seidu, Olli-Pekka Kasurinen, Katja Haapanen  ja Nina Kullberg.

Lisätietoja: eritysasiantuntija Miia Ijäs-Idrobo, miia.ijas@tieteentekijat.fi

Tieteentekijöiden kysely nuoremmille tutkijoille

Lue lisää: Yhteiset pelisäännöt tärkeitä väitöskirjan ohjaussuhteessa