Tieteentekijät alentaa jäsenmaksuaan vuodelle 2022

Tieteentekijöiden liittokokous kokoontui Kirkkonummella lauantaina 27. marraskuuta sääntömääräiseen syyskokoukseen, ja päätti kahdesta merkittävästä jäsenpalveluita parantavasta asiasta; jäsenmaksu-uudistuksesta sekä työtaistelu- ja oikeusturvarahaston perustamisesta.

Jäsenmaksu laskee ja sitä yhtenäistetään tulevana vuonna siten, että palkkatyössä olevan jäsenen jäsenmaksu on jatkossa 1 % bruttopalkasta jäsenyhdistyksestä riippumatta. Yhtenäisen jäsenmaksun toivotaan tekevän jäsenmaksun maksamisesta selkeämpää ja helpompaa. Liittokokous päätti myös 600 euron jäsenmaksukatosta.* Palkkatulottomien jäsenten alennettua jäsenmaksua ei koroteta. Liittokokous piti tärkeänä, että Tieteentekijöiden jäsenmaksu noudattaa edelleen ammattiyhdistyksissä perinteisesti arvossa pidettyä solidaarisuusperiaatetta, jossa suurituloiset maksavat suurempaa jäsenmaksua kuin pienituloiset.

Liitto jatkaa myös vahvasti palveluiden kehittämistä tuottaakseen jäsenilleen entistä enemmän lisäarvoa. Muun muassa jäsenetuna tarjottavaa koulutusta on lisätty merkittävästi ja lisäksi jäsenten oikeusturvaetua parannetaan ensi vuoden alusta lähtien.

Tieteentekijöiden tavoitteena on, että liiton jäsenmaksujen kustannustaso sekä palveluiden laatu ja saavutettavuus takaavat liitolle kärkisijan yliopistosektorin houkuttelevimpana ammattiyhdistyksenä. Näin liitto voi edelleen vankistaa asemaansa vaikuttavana tiedepolitiikan edunvalvontajärjestönä ja tutkitun tiedon puolestapuhujana.

Liittokokous hyväksyi vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion ja valitsi hallituksen tulevalle kaudelle. Kokous toteutettiin hybridimuotoisena. Valtaosa liittokokousedustajista oli paikan päällä, osa osallistui etänä.

 

*ITTEn syyskokouksen päätöksen mukaan maksukatto ei koske heidän jäseniään.

 

Lue lisää: Jäsenmaksut