Forskarförbundet sänker medlemsavgifterna för år 2022

Forskarförbundets förbundsmöte tog vid sitt stadgeenliga höstmöte i Kyrkslätt lördagen den 27 november två betydande beslut som förbättrar servicen för medlemmarna; medlemsavgifterna förnyas och en strejk- och rättsskyddsfond grundas. 

Medlemsavgiften sjunker och förenhetligas under det kommande året så att avgiften är en procent av bruttolönen för lönearbetande medlemmar oberoende av vilken medlemsförening man tillhör. Avsikten är att göra systemet enklare och tydligare. Förbundsmötet beslöt också om ett avgiftstak på 600 euro*. Medlemmar utan löneinkomster betalar även i fortsättningen en lägre avgift. Förbundsmötet slog fast att det är viktigt att medlemsavgifterna avspeglar den för fackförbunden centrala solidaritetsprincipen som innebär att höginkomsttagare betalar en högre medlemsavgift än låginkomsttagare.

Förbundet satsar också på att utveckla allt bättre tjänster för sina medlemmar. Bland annat erbjuds medlemmarna mera utbildning och därtill stärks rättsskyddsförmånen från början av det nya året.

Forskarförbundets mål är att nivån på medlemsavgifterna i kombination med tillgängliga och goda tjänster ska garantera förbundets position som det mest lockande fackförbundet inom universitetssektorn. Så här kan förbundet befästa sin position som en betydande intressebevakningsorganisation inom vetenskapspolitik och en förespråkare för vetenskaplig kunskap.

Förbundsmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2022 och valde en styrelse för den kommande perioden. Mötet arrangerades i hybridform. De flesta representanterna var på plats, en del deltog på distans.

*Östra Finlands forskarförening, ITTE:s beslöt vid sitt höstmöte att avgiftstaket inte gäller deras medlemmar.