Näkökulmia koronakriisiin monesta vinkkelistä

Jyväskylän tieteentekijät – JYTTE julkaisee syksyn aikana seitsenosaisen blogisarjan, jossa nostetaan esiin niin koronakriisin osoittamia ongelmakohtia kuin sen tuomia hyviä muutoksia. 

Jyväskylän yliopisto, kuten kaikki yliopistot Suomessa ja maailmalla, on joutunut tekemään lukuisia muutoksia  turvatakseen ydintehtävänsä COVID-19-pandemian aikana. Muutokset ovat koskettaneet kaikkia yliopiston käytäntöjä. Sopeutumista on vaadittu niin opetus- ja tutkimustyössä kuin opiskelijoiden ja työntekijöiden tukipalveluissa.

Kirjastot, tutkijat, opettajat ja opiskelijat ovat kaikki löytäneet itsensä tilanteesta, jossa fyysisiä opetusmateriaaleja ei yllättäen olekaan ollut saatavilla. Samanaikaisesti kasvotusten tapahtuvien kohtaamisten puuttuminen on pakottanut yliopistolaiset etsimään uusia tapoja kehittää opetusta, vaihtaa ajatuksia, tarjota tukea sekä ilmaista yhteishenkeä.

Jytte on kutsunut yliopistoyhteisön jäseniä kirjoittamaan COVID-19-pandemian vaikutuksista opettajiin, tutkijoihin, yliopiston johtoryhmään, opiskelijoihin sekä Jyväskylän yliopiston työntekijöihin. Sarjassa julkaistaan  seitsemän kirjoitusta 25.9. alkaen kahden viikon välein.  Kirjoituksissa korostetaan poikkeustilan tarjoamia opetuksia eri näkökulmista ja esitetään myös mahdollisia ratkaisuja ongelmiin  – ja kannustetaan positiivisiin muutoksiin yliopistolla.

Sarjaan ovat kirjoittaneet Panu Moilanen, Melissa Plath, Marjo Vallittu, Mika Lähteenmäki, Miikael Saksman, Laura Piippo ja Stefan Baumeister.

Tervetuloa lukemaan Koronanäkökulmia