Marraskuun 2021 kokous

Hallituksen kokous järjestetiin etänä perjantaina 12.marraskuuta. Kokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

– liiton kannat yliopistojen koulutusvastuuesitykseen

– liittokokous järjestetään hybridimuodossa ja tulkattuna

– liittokokouksen esityslista ja liittokokoukselle esitettävät asiat

– Vuoden tieteentekijä 2021

– liiton TES-tavoitteiden ensimmäinen versio

– jäsenrekisterin uudistuksesta

– Tieteentekijöiden palkkiosuositukset

Merkittiin tiedoksi

– jäsenmaksu-uudistuksen tilanne

– Ajankohtaiset asiat Akavasta sekä JUKOn vaalikauden 2022-2023 tilanne ja Tieteentekijöiden paikat päätöksentekoelimissä.

– Acatiimia toimittanut Tuomo Tamminen/ Tmi Päälause on ilmoittanut päättävänsä keväällä 2022 lehden teon. Lehtiuudistus etenee suunnitellusti.

— OAJ:n Digiä ja keitaita -selvitys Haaga-Helian kanssa julki 12.11. Siinä selvitetty miten erityisesti digitaalisuus, etätyö ja pandemian aikaiset järjestelyt ovat vaikuttaneet korkeakoulujen opetus- ja kehittämishenkilöstön työhön ja miltä opettajuus näyttäytyy nyt ja seuraavien vuosien aikana.

–  yliopistodemokratiasuositukset julkaistaan verkkosivuilla liittokokousviikolla ja jaetaan yhdistyksille seuraavassa yhdistyskirjeessä

Viimeaikaiset liiton lausunnot:

– OKM:lle tekijänoikeuslaista

-Eduskunnalle HE 177/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta

Muuta: FFÅA täyttää 60 vuotta. Hallitus onnittelee!