Tieteentekijöiden yliopistodemokratiaa tukevat suositukset

Maaliskuussa 2021 julkaistussa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman selvitysryhmän raportissa yliopistoautonomian tilasta annettiin suosituksia yliopistojen toiminnan kehittämiseksi. Tieteentekijöiden hallitus piti suosituksia hyvinä ja päätti ottaa myös omalta osaltaan vastuuta niiden konkretisoimisesta. Tässä esitetyt liiton suositukset pyrkivät täsmentämään ja tarjoamaan hyviä esimerkkejä jo selvityksessä tunnistettuihin kehittämiskohtiin.

Suosituksia on valmisteltu yhdessä Tieteentekijöiden kaikkien yhdistysten kanssa, ja luonnostelemisessa on hyödynnetty Tieteentekijöiden edustajien kokemuksia yliopistojen hallituksissa. Ne on hyväksytty liiton hallituksessa syyskuussa 2021.

 

Tutustu Tieteentekijöiden yliopistodemokratiaa tukevat suositukset