Tammikuun 2021 kokous

Liiton tuore hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 15. tammikuuta 2021 etäyhteyksin. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin seuraavia asioita:

– Saatiin katsaus liiton varainhoidon tilanteesta ja lakkorahastosta. Päätettiin nimetä kehittämishankkeeseen hallituksen vastuuhenkilöiksi Tero Karjalainen ja Mika Helander.

– Kuultiin liiton keskeisistä hankkeista, alkaneen vuoden toimintasuunnitelman konkretisoinnista ja vaikuttamistyöstä.

– Keskusteltiin liiton kannoista koulutuspoliittiseen selontekoon.

– Liiton vuoden päätapahtuman teemana on tutkijan urat. Päätettiin, että yhdistykset ilmoittavat osallistumisestaan tammikuun loppuun mennessä.

– Käsiteltiin liiton kuntavaaliteemoja ja niihin sekä ehdokkaisiin liittyvää viestintää. Päätettiin kuntavaalitavoitteista.

– Päätettiin asettaa nuorempien tutkijoiden työryhmä sekä informaatioala ja avoin tiede -työryhmä helmikuun kokouksessa.

–  Acatiimi-lehden toimitusneuvoston jäseniksi nimitettiin Eevastiina Aho ja Tommi Kokkonen.

– Päätettiin yhdistysten toiminta-avustusten myöntöperiaatteet ja hakuprosessi 2021. Hallituksen tahtotila on, että avustusta voi hakea useampaakin asiaa tai tapahtumaa varten.

– Vahvistettiin yhdistysten jäsenmäärät.

– Ajankohtaiset asiat työmarkkinapolitiikassa ja Akava-yhteisössä. Valtuutettiin puheenjohtajisto luonnostelemaan liiton kannat Akavan talouspoliittisiin linjoihin.

 

Tieteentekijöiden hallitus 2021

Lisätietoja liiton työryhmien kuulumisista uutisessa [9.12.2020] Tieteentekijöiden työryhmät ovat aktiivisia ja aikaansaavia – vuoden 2020 kuulumiset