Hallituksen kokous huhtikuu 2022

Tieteentekijöiden hallituksen kokouksessa perjantaina 22.4. klo 12-15 käsiteltiin ja päätettiin seuraavia asioita:

– Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder antoi katsauksen Akavan edunvalvontaan ja akavalaisten palkansaajien tilanteeseen.

–  Ajankohtaiskatsaus työehtosopimusneuvottelutilanteeseen ja kehysriihen tuloksiin.

Todettiin, että liiton hallituksen edellisessä kokouksessa hyväksymän yliopistojen neuvottelutuloksen osalta jouduimme poikkeamaan normaalista viestintälinjasta, jonka mukaan asiasta tiedotetaan vasta kun JUKOn hallitus on hyväksynyt tuloksen, koska OAJ teki poikkeuksellisen ulostulon oman hallituksensa päätöksestä hylätä tulos. Tieteentekijät tiedotti tämän vuoksi vastakkaisesta päätöksestään.

Kuntasektorin neuvottelusolmua avaamaan on asetettu työministerin toimesta riippumaton sovittelulautakunta, mikä on harvinaista. JUKOn kuntasektorin lakot eskaloituvat siihen asti, että sovinto työriidassa löytyy.

Kehysriihen päätöksiin vaikuttaminen oli onnistunutta. Marinin hallitus päätti kehysriihessään perua aiemmin päätetyt tiederahoitusleikkaukset ja panostaa ensi vuonna 350 miljoonaa euroa tiede-, kehitys- ja innovaatiotoimintoihin, sekä lisävähennykseen perustuvasta T&K-verokannustimesta ensi vuodesta alkaen. Toiminnanjohtaja Johanna Moision yhteenvedon vaikuttamistoimistamme voi lukea täältä

– Päätettiin liittokokouksen esityslistasta ja toimintakertomuksesta

-Päätettiin sääntömuutostarpeiden ja strategiaprosessin valmistelusta sekä järjestötoiminnan työryhmän perustamisesta. Työryhmään kutsutaan puheenjohtajaksi Sanni Tiitinen ja jäseniksi Thomas Hackman, Pauli Väisänen ja Juha Ylisalo, sihteereiksi Johanna Moisio ja Ira Laitakari-Svärd.

-Tilanne dosentin arvon poistamisen suhteen

Tieteentekijöiden kanta asiaan https://tieteentekijat.fi/tieteentekijoiden-kanta-dosentin-arvonimen-poistamiseen/. Unifi on todennut ministeriölle, että ei kannata asian jatkovalmistelua.

-Tieteentekijät on mukana Tiede perinnöksi -kampanjassa, joka kannustaa välittämään tutkitun tiedon arvostuksen seuraaville sukupolville. Kampanjan takana on kahdeksan tieteen ja sen tekemisen parissa toimivaa järjestöä: Professoriliitto, Sivistystyönantajat, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Säätiöt ja rahastot, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Tieteentekijöiden liitto. Suomen tiedekeskukset ry on kampanjan kumppani. Kampanja-aika on 1.4.-27.4. 2022.