Tieteentekijöiden kanta dosentin arvonimen poistamiseen

Dosentuuri on arvonimi, jonka myöntämisen edellytyksenä ovat tieteelliset tai taiteelliset meriitit. Näitä meriittejä ei voi pyyhkiä pois dosentin tieteeseen liittymättömän toiminnan perusteella.

Erityisen huono peruste dosentin arvonimen menettämiselle on maineen suojeleminen. Tällainen peruste voisi johtaa tilanteeseen, jossa yliopiston toimintaa julkisesti kritisoiva dosentti menettäisi arvonimensä “mainehaitan” vuoksi. Akateemiseen elämään kuuluu kriittisyys. Tutkimuksen vapaus ja sananvapaus on suojattu perustuslaissa.

Yliopistolakia ei pidä avata reaktiona yksittäistapaukseen vaan lain mahdollisen muuttamisen pitää perustua perusteelliseen analyysiin ja arvioon lainmuutostarpeesta.

Dosenttikysymystä ei voi rinnastaa presidentin myöntämiin arvonimiin, koska dosentin arvo perustuu tiettyihin meriitteihin toisin kuin presidentin myöntämät arvonimet. Lisäksi on huomioitava yliopistojen autonomia.

Jos dosentuurin arvonimen peruuttaminen yliopistolaissa mahdollistetaan, Tieteentekijöiden näkemyksen mukaan sen voi tehdä vain näillä ehdoilla:

  • Peruuttamisen perusteena voi olla ainoastaan tieteelliseen toimintaan liittyvät syyt, kuten plagiointi tai muu tutkimusetiikan rikkomiseen liittyvä syy.
  • Yliopiston maine, dosentin nuhteettomuus tai esimerkiksi vankeustuomio eivät voi olla perusteita arvonimen peruuttamiselle, sillä ne eivät liity tieteellisiin meriitteihin, joiden pohjalta arvonimi on myönnetty.
  • Peruuttamisesta voi päättää ainoastaan edustuksellinen yliopistoyhteisön jäsenistä koostuva toimielin tai esimerkiksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK).

Muistio dosenttikysymyksestä 25.3.2022