Veroilmoitusten tarkistaminen – koonti tärkeistä vero-ohjeista tieteentekijöille 

Veroilmoitusten tarkistaminen on nyt ajankohtaista – varma kevään merkki! Tänä vuonna on syytä tarkistaa oma veroehdotus ja siihen liittyvät erilaiset vähennykset erityisen huolellisesti.

Covid-19 pandemian vuoksi etätyön määrä on lisääntynyt, joten entistä useampi työntekijä on oikeutettu esimerkiksi työhuonevähennykseen ja muihin etätyöstä aiheutuneisiin kuluvähennyksiin (mm. nettiyhteys ja kalusteet). Työmatkustamiseen liittyen työntekijä on oikeutettu tekemään vähennyksiä myös maskeista aiheutuneiden kulujen osalta.     

Apurahansaajien on hyvä muistaa, että apuraha katsotaan nykyään sen vuoden tuloksi, jona se on maksettu apurahansaajalle. Lisäksi ulkomailta tuloja saaneiden tulee muistaa ilmoittaa saadut tulot verottajalle itse.   

Olemme koonneet alle linkkejä etätyöhön ja työmatkustamiseen liittyen sekä muita tieteentekijöille tärkeitä vero-ohjeita esimerkiksi apurahaa ja ulkomailta saatua tuloa koskien. Yksityiskohtaisia vinkkejä omaan verotukseen on lisäksi saatavilla Acatiimin perinteisestä ja erittäin kattavasta veroliitteestä.  

Veroasioista löydät lisätietoa myös verottajan omilta nettisivuiltaVerottajalta saat myös tarvittaessa henkilökohtaista veroneuvontaa (verottajan palvelunumeroista tai esimerkiksi chatin kautta), tarkemmat yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.vero.fi 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

Esitäytetyt veroilmoitukset ovat omaverossa viimeistään 3.4.2021.

Tarkasta ja täydennä oman verotuksen ryhmäsi määräpäivään 4.5., 11.5. tai 18.5. mennessä. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.

Linkit verottajan keskeisiin ohjeisiin

Etätyö ja vähennykset


Etätyö ja vähennykset -webinaarin esitysmateriaali 23.3.2021  

Kasvomaskit
   
Apurahat
   Ulkomaantulo
  

Acatiimin veroliite