Veera Keski-Säntti Tieteentekijöiden juristiksi

OTM Veera Keski-Säntti aloitti lokakuussa Tieteentekijöiden juristina. Hänen pääasiallinen tehtävänsä liitossa on vastata jäsenten oikeudellisesta neuvonnasta. 

Veeralla on monipuolinen työkokemus työoikeudesta ja juridisesta jäsenneuvonnasta. Hän työskenteli aiemmin neljän vuoden ajan työoikeuteen erikoistuneessa asianajotoimistossa, jossa hän avusti työntekijöitä ja pieniä yrityksiä työoikeudellisissa riita-asioissa. Tieteentekijöihin Veera siirtyi Teknologiateollisuus ry:n palveluksesta. Siellä hänen tehtävänsä pitivät sisällään paljon jäsenneuvontaa, josta hän kokee olevan erityisen paljon hyötyä nykyisessä tehtävässään Tieteentekijöillä.

”Kiinnostuin työmarkkinajuristin tehtävistä työnantajaliitossa työskennellessäni. Halusin työhön kuitenkin hieman erilaista näkökulmaa, minkä vuoksi päätin hakeutua töihin työntekijäliittoon. Työnantajapuolen näkemysten ymmärtämisestä on kuitenkin nykyisessä työssäni valtavasti hyötyä”, Veera summaa.

”Yksi vahvuuksistani on monimutkaisten juridisten asioiden selittäminen ymmärrettävällä tavalla. Pyrin aina parhaani mukaan tarjoamaan jäsenelle hyvin perustellun ja jäsennellyn neuvon jokaiseen tilanteeseen”, hän jatkaa.

Veeran tehtäviin kuuluu valvoa, että liiton jäsenten työsuhteissa toimitaan lain ja työehtosopimusten mukaisesti. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu, jolloin Veera auttaa jäsentä tarjoamalla juridista tukea tilanteessa.

”Työoikeus on ylipäätään oikeudenalana hyvin monipuolinen, kiinnostava ja alati muuttuva. Koen työni merkitykselliseksi toimiessani jäsenten tukena työelämän vaikeissa tilanteissa. Pääsen varmasti myös haastamaan itseäni, sillä työoikeudellisesta kokemuksestani huolimatta yliopistosektori pitää sisällään omat erityispiirteensä, kuten tekijänoikeuksiin ja apurahatutkijoiden asemaan liittyvät kysymykset”, Veera toteaa.

Veera palvelee jäseniä suomeksi ja englanniksi. Hän vastaa jäsenten oikeudellisen neuvonnan puhelinpäivystyksestä tiistaisin klo 9–12 ja torstaisin klo 12–16 numerossa 0207 589 621. Muina aikoina Veeran tavoittaa Tieteentekijöiden sähköisen jäsenpalvelun, E-asioinnin, kautta.

Työn vastapainona Veera harrastaa Crossfitiä, minkä lisäksi hän viettää vapaa-aikaansa perheen ja ystävien parissa.

Lämpimästi tervetuloa joukkoomme!

Lue lisää: oikeudellinen neuvonta