Veera Keski-Säntti jurist på Forskarförbundet 

I oktober tillträdde JM Veera Keski-Säntti som jurist på Forskarförbundet. Hennes huvudsakliga uppgift på förbundet är att svara för den juridiska rådgivningen till medlemmarna. 

Veera har en mångsidig arbetserfarenhet av arbetsrätt och juridisk medlemsrådgivning. Tidigare har hon i fyra år arbetat på en advokatbyrå som är specialiserad på arbetsrätt och där biträdde hon arbetstagare och småföretag i arbetsrättsliga tvistemål. Till Forskarförbundet kom Veera från Teknologiateollisuus ry. Där bestod hennes uppgifter i hög grad av medlemsrådgivning, vilket hon upplever vara till stor nytta i sitt nuvarande arbetet på Forskarförbundet.

”Jag blev intresserad av de uppgifter som en arbetsmarknadsjurist har i mitt arbete på ett arbetsgivarförbund. Jag ville ändå ha ett litet annat perspektiv på arbetet, så jag bestämde mig för att söka mig till ett fackförbund. Förståelsen för arbetsgivarsidans ståndpunkter är dock till stor nytta för mig i mitt nuvarande arbete”, summerar Veera.  

 ”Min starka sida är att jag kan förklara komplexa juridiska frågor på ett begripligt sätt. Jag försöker så gott jag kan erbjuda medlemmarna välmotiverad och välstrukturerad rådgivning i alla situationer”, fortsätter hon.  

Till Veeras arbetsuppgifter hör att bevaka att lagar och kollektivavtal följs i medlemmarnas anställningsförhållanden. Det sker dock inte alltid och då bistår Veera medlemmen genom att erbjuda juridisk hjälp i den uppkomna situationen.  

”Arbetsrätt är ett mycket mångsidigt och intressant rättsområde som ständigt förändras. Jag upplever att mitt arbete är betydelsefullt, då jag stöder våra medlemmar i svåra situationer i arbetslivet. Jag har erfarenhet av arbetsrätt, men universitetssektorn har sina egna särdrag och jag kommer säkert också att få utmana mig själv. Det kan till exempel vara frågor om upphovsrätt och stipendieforskare”, konstaterar Veera. 

Veera betjänar medlemmarna på finska och engelska. Hon ansvarar för medlemmarnas juridiska rådgivning via telefontjänsten på tisdagar kl. 9–12 och på torsdagar kl. 12–16 på nummer 0207 589 621. Övriga tider är Veera anträffbar via Forskarförbundets digitala medlemstjänst, e-kontakter.   

 Som motvikt till arbetet håller Veera på med Crossfit, och hon tillbringar sin fritid tillsammans med familj och vänner.  

Varmt välkommen i vårt gäng!