Vakautta työelämään yliopistolaisille

Työ yliopistoissa koetaan merkityksellisenä ja monesti myös kutsumuksena. Kuitenkin yliopistoissa työskentelevien arjessa on seikkoja, jotka eivät ole yhteismitallisia muun työelämän kanssa ja tuovat siihen ennalta-arvaamattomuutta ja epävakautta. Näistä suurin ja eniten työhyvinvointia alentava tekijä on yliopistohenkilöstön jatkuvat määräaikaiset työsuhteet. Tämä on noussut lukuisia kertoja esille muun muassa liiton jäsenkyselyissä.

Myös palkkaus koetaan usein epämotivoivaksi. Erityisesti nuorempien tutkijoiden aloituspalkat ovat kaukana siitä, mitä maisterintutkinnon suorittanut yleensä saisi. On myös tärkeää, että yliopistotyöntekijöiden ostovoimaa pidetään yllä riittävän suuruisilla yleiskorotuksilla.

Yliopistojen tulisi taata työntekijilleen kilpailukykyiset palkka ollakseen houkutteleva työnantaja ja voidakseen kilpailla hyvistä työntekijöistä.

Työhyvinvointi huomioitava kaikessa työnantajatoiminnassa

Korona-aika on vaikuttanut varmasti kaikkiin työpaikkoihin ja työn tekemisen tapoihin. Myös yliopistotyöntekijät ovat joustaneet poikkeusaikana huomattavasti. Korona-aika on osoittanut, että etätyöskentely on varsin tehokas ja tuloksellinen tapa työskennellä. Yhdenmukaisten toimintasääntöjen vahvistaminen etätyön osalta on kuitenkin suotavaa. Myös hyvä työergonomia pitää pyrkiä varmistamaan etätyöskentelyssäkin.

Työntekijöiden työmäärän oikeudenmukainen jakautuminen, työnteon ja sosiaalisen elämän yhteensovittaminen, perhevapaat ja esimerkiksi yhteiskuntaan integroituminen kielten opiskelun avulla tulisi voida riittävällä tavalla varmistaa. Myös henkilöstön edustajien aseman ja toimintaedellytysten parantaminen ovat tärkeä osa hyvää työelämää.

Työehtosopimus luo työelämään vakautta

Työntekijäpuoli ja työnantajapuoli eli JUKO, Pro ja JHL sekä Sivistystyönantajat sopivat sillä yhteisesti kaikkien työntekijöiden osalta noudatettavista ehdoista. Yliopistosektorin työehtosopimusneuvottelut, joissa neuvotellaan myös yllä mainituista työelämäasioista, ovat parhaillaan käynnissä. Yliopistojen yleinen työehtosopimus päättyy 31.3.2022.

Seuraa yliopistosektorin ajankohtaista neuvotteluviestintää Tieteentekijöiden verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä @Tieteentek aihetunnisteilla #MeOlemmeYliopisto #ViÄrUniversitetet #WeAreTheUniversity.

Seuraa lisäksi www.juko.fiJUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #Neuvotellen2022 #Isamråd2022 #Negotiating2022

Mia Weckman

Mia on Tieteentekijöiden edunvalvontajohtaja ja yhtenä neuvottelijana mukana yliopistosektorin työehtosopimusneuvotteluissa. Vapaa-ajallaan hän harrastaa muun muassa ratsastusta ja käsitöitä sekä opettelee innokkaasti akvarellimaalausta.