Työttömyyskassan kesäterveiset

Opettajien työttömyyskassa on koonnut ohjeet kesän ajalle työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumiseen ja etuuden hakemiseen.

Ensimmäinen hakemus – miten ja milloin?

Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi vii­meistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Ilmoittautu­minen hoituu helposti TE-toimiston Oma Asioinnin kautta.

Täytä hakemus Openetissä jälkikäteen 2 ensimmäiseltä vii­kolta. Jos työsuhteesi päättyy 04.06.2022, täytä hakemus aikaisintaan sunnuntaina 19.06.2022. Openetin löydät kas­san kotisivuilta.

Hakemuksen liitteet

Kattavan listan yleisimmistä hakemukseen tarvittavista liit­teistä löydät kassan kotisivuilta. Toimita ainakin nämä:

  1. Viikkotuntiselvitys, jos työaikasi on vaihdellut viikoittain
  2. Työsopimus tai virkamääräys, jos työsuhteen tiedot eivät selviä tulorekisteristä tarkasti. Virkamääräyksen lisäksi toi­mita myös opettajatietolomake.

Jos saat kesältä lomarahaa tai lomakorvausta, palkkalaskel­man toimittaminen hakemuksen liitteenä voi huomattavasti nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.

Milloin hakemukseni käsitellään?

Seuraa ajankohtaista kä­sittelypäivää kotisivujem­me etusivulta. Päivitäm­me tietoja ahkerasti.

Varauduthan, että kesällä hakemusten käsittelyssä on ruuhkaa.

Jatkohakemus ja muuta huomioitavaa

Yleensä jatkohakemuksen täyttäminen on ajankohtaista heinä­kuussa. Tee jatkohakemus aikaisintaan 4 viikon tai kuukauden jälkeen ensimmäisen hakemuksesi viimeisestä päivästä. Tee jatkohakemus, vaikka ensimmäistä hakemustasi ei ole ehditty käsitellä.

Löydät ohjeen hakemuksen täyttämiseen kotisivuilta kohdasta Ohjeet ja tuki. Lue myös ohjeet jatkohakemuksen täyttämi­seen täältä.

Tieto palkanmaksupäivästä on tärkeä

Merkitse aina hakemukseen hakujaksolle osuva palkanmaksu­päivä. Ilmoita palkanmaksupäivä hakemuksessa, vaikka työ­suhteesi olisi jo päättynyt. Jos hakujaksolla on työtunteja, muista merkitä työtunnit hakemukseen. Toimita myös osa-aikatyön työsopimus kassalle.

Muuta huomioitavaa

Hae kokoaikatyösi alkuun asti päivärahaa. Tarkista milloin palkanmaksu työstäsi alkaa. Hae päivärahaa siihen asti.

Muistathan huolehtia kesällä itse jäsenmaksujen maksamises­ta. Jäsenmaksuasioissa olethan yhteydessä Tieteentekijöiden jäsenyyspalveluun.

Näillä ohjeilla toivomme, että hakemusprosessi sujuu helposti ja vaivattomasti.  Toivotamme kaikille aurinkoista kesää!


Opettajien työttömyyskassa

Puhelinpalvelu tiistaisin ja torstaisin klo 10 – 14.

Puh. 09-2294410