Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanke tuo ratkaisuja työkyvyn parantamiseen

Akava liittoineen aloittaa Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeen, jolla tuodaan esille työkyvyttömyyden kustannuksia ja vaikutuksia yhteiskuntaan ja yksilöille sekä esitetään konkreettisia ratkaisuja työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on nostaa vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun työkyvyttömyyden kustannukset ja niiden merkitys julkiselle taloudelle, työllisyydelle sekä yksilön toimeentulolle.

Työkyvyttömyys maksaa useita miljardeja vuosittain yhteiskunnalle ja työnantajille. Hinta on raskas myös yksittäiselle ihmiselle. Työkyvyttömyydellä on merkittävä vaikutus julkiseen talouteen, työllisyyteen, työurien pituuteen ja ihmisten toimeentuloon. Jos saamme edes pienen osan kaikista työkyvyttömyyskustannuksista laskemaan, kyse on miljardiluokan summasta.

Työuupumus ja mielenterveysongelmat ovat suuria haasteita työelämässä

Työuupumus ja mielenterveysongelmat ovat tämän hetken suuria haasteita työelämässä. Koronapandemia on lisännyt ahdistusta ja mielenterveydellisiä haasteita entisestään. Hyvinvointivelka uhkaa kasvaa.

Akava esittää konkreettisia ratkaisuja siihen, miten työkyvyttömyyttä voidaan ennaltaehkäistä ja edistää työkykyä. Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanke julkaisee näistä teemoista uutta, tutkittua tietoa syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Akavan yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Aalto-yliopisto, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Keva, Mieli ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos.

Tutustu Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeen verkkosivuihin ooitteessa akava.fi/työhyvinvointi