Tieteentekijöiden yhdistykset ja hallitus käsittelevät OKM:n autonomiaselvitystä

Opetus- ja kulttuuriministeriön kesäkuussa 2020 asettaman selvittäjäryhmän raportti yliopistojen hallinnollisen autonomian tilasta on valmistunut ja luovutettu tänään tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle.

Tieteentekijät vaikutti vahvasti siihen, että arvioinnin tekeminen kirjattiin Marinin hallitusohjelmaan. Ministeriö kutsui viisihenkiseen selvittäjäryhmään Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltolan, sekä selvittäjäryhmän työtä tukevaan seurantaryhmään liiton varapuheenjohtaja Tero Karjalaisen.

”Kiitämme selvitysryhmää kattavasta selvityksestä, jossa on tehty laaja aineistopohjainen analyysi, ja huomioitu yhteisön kolmikantainen kuuleminen. Tutustumme raporttiin huolella. Valtakunnallisena liittona kuulemme seuraavaksi jäsenyhdistyksiämme ja käsittelemme sen jälkeen raporttia liiton hallituksessa 19.3., jossa meillä on edustajia eri säätiö- ja julkisoikeudellisista yliopistoista”, toteaa  Tero Karjalainen

Selvityksessä arvioitiin autonomian tilaa eri hallintomuotoisten yliopistojen sisällä sekä autonomian suhdetta perustuslain vaatimuksiin. Lisäksi selvitettiin, onko ylioppilaskunnan automaatiojäsenyydelle hyväksyttäviä ja oikeasuhtaisia perusteita perustuslaissa turvatun yhdistymisvapauden kannalta, ja olisiko yliopistolakia tarpeen täsmentää säätiöyliopiston yhteisen monijäsenisen hallintoelimen puheenjohtajan valinnan osalta. Arviointitehtävän taustalla on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös.

Selvityksen laadinnassa hyödynnettiin osallistavia työmuotoja. Selvittäjäryhmä kuuli opiskelijoita, henkilöstöä, säätiöyliopistojen perustajia, yliopistojohdon ja hallinnon edustajia sekä eri sidosryhmiä.

Valtakunnallisena liittona kuulemme jäsenyhdistyksiämme ja käsittelemme sen jälkeen raporttia liiton hallituksessa

Raportti Yliopistoautonomia on laajuudeltaan 122 sivua.

Tieteentekijät järjestää aktiiveilleen raportista keskustelutilaisuuden ensi viikolla.

Lue ministeriön tiedote: Selvitys yliopistojen hallinnollisesta autonomiasta: Ei tarvetta yliopistolain muutoksiin – yliopistojen johtosäännöillä voidaan kehittää toimintaa

Linkki uutiseemme https://tieteentekijat.fi/tieteentekijat-arvioimassa-yliopistojen-hallinnollisen-autonomian-tilaa/