Tieteentekijät arvioimassa yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa

Maija S. Peltola

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kesäkuussa selvittäjäryhmän, jonka tehtävänä on toteuttaa arviointi autonomian tilasta eri hallintomuotoisten yliopistojen sisällä sekä autonomian suhteesta perustuslain vaatimuksiin. Tieteentekijät vaikutti vahvasti siihen, että arvioinnin tekemisestä saatiin kirjaus hallitusohjelmaan.

Näin ollen selvittäjäryhmään kutsuttiin Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola. Peltola työskentelee helmikuun loppuun 2021 asti selvittäjäryhmässä, jota johtaa OT, VTT Pekka Hallberg. Muita jäseniä ovat HTT Teuvo Pohjolainen, dekaani Pia Letto-Vanamo ja professori Jussi Kivistö.

Ryhmän tehtävänä on myös arvioida, onko ylioppilaskunnan automaatiojäsenyydelle hyväksyttäviä ja oikeasuhtaisia perusteita perustuslaissa turvatun yhdistymisvapauden kannalta, ja olisiko yliopistolakia tarpeen täsmentää säätiöyliopiston yhteisen monijäsenisen hallintoelimen puheenjohtajan valinnan osalta. Arviointitehtävän taustalla on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös.

Selvityksen laadinnassa hyödynnetään osallistavia työmuotoja. Selvittäjäryhmä kuulee laajasti opiskelijoita, henkilöstöä, säätiöyliopistojen perustajia, yliopistojohdon ja hallinnon edustajia sekä eri sidosryhmiä.

OKM on asettanut lokakuussa selvittäjäryhmälle seurantaryhmän tukemaan sen työskentelyä. Seurantaryhmä tuo yliopistoyhteisön – henkilöstön, opiskelijoiden ja johdon – näkökulmia yliopistojen hallinnollisen autonomian tilan selvitykseen. Seurantaryhmässä Tieteentekijöitä edustaa liiton varapuheenjohtaja Tero Karjalainen.

Tieteentekijät toivottaa selvittäjäryhmälle menestystä vaativassa tehtävässään.

Lue lisää:

https://minedu.fi/-/selvittajaryhma-arvioimaan-yliopistojen-hallinnollisen-autonomian-tilaa

https://minedu.fi/-/seurantaryhma-tukemaan-arviointia-yliopistojen-autonomian-tilasta