Tieteentekijöiden lausunto eduskunnan Sivistysvaliokunnalle

Tieteentekijöiden liiton lausunto 8.5. 2020 luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräistä siihen liittyvistä laeista HE 18/2020 on luettavissa kokonaisuudessaan linkistä.

 

Tieteentekijöiden liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräistä siihen liittyvistä laeista 8.5.2020.