Yliopistokiertue Tieteentekijät & OAJ: Taideyliopisto

Tieteentekijät ja OAJ tapaavat kuluvana vuonna yhdessä kaikkien yliopistojen johtoa käydäkseen taustakeskusteluja ajankohtaisista yhteisistä asioista.

Vuoden 2021 yliopistokiertueella keskustelemme muun muassa yliopistojen korona exit -strategioista, tilojen käytöstä ja etätyön tulevaisuudesta, johdon roolista henkilöstösuunnittelussa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä.