Työn tulevaisuus tilastoja arvioiden: Mittavaa murrosta vai alituista kehitystä?

Webinaarissa tarkastellaan ajankohtaisia työmarkkinoiden ja työelämän kysymyksiä tilastoaineistojen ja muutoksen näkökulmasta: Mikä työmarkkinoilla ja työssä muuttuu työikäisen väestön näkökulmasta? Olemmeko suuren murroksen, vai pikemminkin tavanomaisen, alituisen muutoksen äärellä? Miten työllisyys ja työttömyys ovat kehittyneet? Entä epätyypilliset työsuhteet ja muut työvoiman käytön muodot? Entä työllisten työolot: kenellä työn laatu on kohdallaan, kenellä siinä on ongelmia? Onko epävarmuus yleistynyt ja jos, niin kenellä? Vaihdetaanko ammattia työuran varrella yhtään sen yleisemmin kuin 1980-luvulla?

Webinaarin sisältö

Tämä webinaari sopii sinulle, jos olet kiinnostunut ajankohtaisista työmarkkinoiden ja työelämän kysymyksistä ja muutoksista – yhtä lailla yleisesti kuin oman työsi arjenkin kannalta. Kuulet viimeisimpiä tilastollisen tutkimuksen näkökulmia työn muutokseen ja mahdolliseen tulevaisuuteen tilastotrendien ennustamana.

Webinaari kuuluu Työn tulevaisuus -sarjaan, jossa visioimme, millaisia teknologisia muutoksia on tulossa ja millaista inhimillistä muutosta ne edellyttävät.

Kouluttaja: Satu Ojala

Ilmoittaudu mukaan!