Tieteentekijöiden sessio: International early career researchers in Finland – experiences and future expectations

Tieteentekijät järjestää session korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä torstaina 16.5.2024 klo 10.30-11.30. Sessio tarjoaa ensisilmäyksen helmikuussa 2024 toteutetun liiton uusimman kyselyn nuoremmille tutkijoille tuloksiin.

Vuoden 2024 kyselyssä tarkastellaan nuorempien tutkijoiden kokemuksia, mielikuvia ja odotuksia tutkijan urasta niin yliopistoissa kuin sen ulkopuolella. Kyselyssä kartoitettiin nuorempien tutkijoiden erilaisia kokemuksia osana akateemista yhteisöä, mikä kansainvälistaustaisille väitöskirjatutkijoille on usein ensimmäinen kokemus ja kontakti suomalaiseen koulutukseen, työelämään ja yhteiskuntaan, ja siksi tärkeä vaihe kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja pitämiseksi Suomessa.

Tieteentekijöiden kysely toteutettiin helmikuussa 2024 ja siihen pystyivät vastaamaan kaikki Suomessa toimivat väitöskirjatutkijat tai edellisen neljän vuoden aikana väitelleet tohtorit. Perinteisesti kyselyyn on vastannut myös laaja joukko kansainvälistaustaisia nuorempia tutkijoita. Kysely tarjoaa siten erinomaisen näkymän siihen, miten suomalaiset yliopistot toimivat kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoiman ajureina, millaisia kokemuksia ja odotuksia kansainvälistaustaisilla nuoremmilla tutkijoilla on akateemisesta työstä sekä työllistymisestä tohtorintutkinnon jälkeen, ja eroavatko nämä olennaisesti suomalaisten nuorempien tutkijoiden kokemuksista ja odotuksista.

Sessiossa kyselyn tuloksia esittelee erityisasiantuntija Miia Ijäs-Idrobo. Alustuksen jälkeen suomalaisten korkeakoulujen veto- ja pitovoimatekijöistä sekä kansainvälisten osaajien uranäkymistä Suomessa keskustelevat yliopistonlehtori Andrew Pattison (Oulun yliopisto) sekä väitöskirjatutkijat Rimsha Naeem (Vaasan yliopisto) ja Iuliia Gataulina (Tampereen yliopisto). Session kieli on englanti.

Tapahtuma on suunnattu korkeakouluissa kansainvälisten asioiden parissa työskenteleville henkilöille. Vuonna 2024 järjestelyistä vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Ilmoittaudu täällä