Osaaminen ja itseluottamus työnhaun ytimessä

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen ovat tärkeitä taitoja omassa urakehityksessä. Olipa tavoitteenasi sitten edetä saman organisaation sisällä tai käynnistää työnhaku.

Oma osaaminen koostuu monesta eri osa-alueesta, joista vain osa opitaan itse työssä tai opiskelun kautta. Olemme kokonaisuus ja oma persoonamme sekä kiinnostuksen kohteemme vaikuttavat laaja-alaisesti osaamiseemme.

Tässä webinaarissa saat työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Lisäksi saat työkaluja ammattillisen itseluottamuksen lisäämiseksi, ja pääset tarkistamaan ovatko omat asenteesi ja uskomuksesi mahdollisuuksia rajoittavia vai lisääviä.

Tämä webinaari sopii sinulle, jos:

  • Haluat oppia tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistasi laaja-alaisesti urakehitystäsi tukeaksesi.

  • Haluat lisätä ammatillista itseluottamustasi.

  • Haluat saada työkaluja omien ajatusmallien haastamiseen sekä lisää rohkeutta urallasi kehittymiseen tai työnhakuun.

Kouluttaja: Reetta Viinanen

Reetta on toiminut erilaisissa työyhteisöissä viestinnän, muutosjohtamisen sekä liiketoiminnan kehittämisen parissa asiantuntijana, kouluttajana ja valmentajana. Reetan kokemuksessa painottuvat erilaiset työelämän muutoshankkeet. Hänelle onkin tärkeää auttaa ihmisiä ja työyhteisöjä selviytymään kehitykselle välttämättömistä muutoksista menestyvinä ja hyvinvoivina.


Valmentajana Reetta on rohkaiseva innostaja, joka haluaa lisätä ihmisten kohtaamistaitoja, henkilökohtaisia voimavaroja sekä sisäistä luottamusta. Hän pyrkii laajentamaan näkökulmia ja osallistamaan ihmiset kehittymään yhdessä.